Podpisanie umowy na realizację zadań w ramach programu “Mazowsze dla sportu 2023” oraz „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”

25 Lipiec 2023 r.
Redaktor: kaminska
Podpisanie umowy na realizację zadań  w ramach programu “Mazowsze dla sportu 2023” oraz „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”

Do Gminy Pokrzywnica trafią kolejne pieniądze z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.

W dniu 13 lipca 2023 roku w Długosiodle, odbyło się oficjalne podpisanie umów pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem, a Gminą Pokrzywnica reprezentowaną przez Wójta Gminy Pokrzywnica Adama Dariusza Rachubę i Skarbnika Magdalenę Lusa na dofinansowanie realizacji zadań pod nazwą:

–  „Budowa drenażu boiska piłkarskiego w miejscowości Pokrzywnica”. Całkowita wartość zadania 467.000,00 zł w tym wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla spotu 2023” w kwocie 297.850,00.

– „Zakup obiektu budowlanego na potrzeby świetlicy wiejskiej dla wsi Zaborze”. Całkowita wartość zadania 200.000,00 zł w tym wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych” w kwocie 150.000,00.