PODPISANIE UMÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA WSPARCIE DLA SOŁECTW ORAZ MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO

8 Czerwiec 2022 r.
Redaktor: olszewska
PODPISANIE UMÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA WSPARCIE DLA SOŁECTW ORAZ MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO

           Dnia 03.06.2022 r. w Ciechanowie, Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba oraz Skarbnik Gminy Pokrzywnica Magdalena Lusa podpisali umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” oraz o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania zrealizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – „Mazowsze dla klimatu 2022”.

              Wsparcie w kwocie 80 000 zł dostało 8 sołectw :

– Obrębek – zakup i montaż siłowni plenerowej,

– Kępiaste – dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych,

– Świeszewo – dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych,

– Zaborze – dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych,

– Pomocnia – dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych,

– Pobyłkowo Duże – zagospodarowanie terenu przy świetlicy,

– Obręb – zakup wraz z dostawą sprzętu utrzymania boiska,

– Dzbanice – zakup wraz z dostawą sprzętu utrzymania boiska.

              W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – „Mazowsze dla klimatu 2022” nasza gmina otrzymała 50 000 zł na dostawę i montaż lamp oświetlenia ulicznego z wykorzystaniem OZE na terenie sołectw gminy Pokrzywnica.

PODPISANIE UMÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA WSPARCIE DLA SOŁECTW ORAZ MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO
PODPISANIE UMÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA WSPARCIE DLA SOŁECTW ORAZ MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO
PODPISANIE UMÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA WSPARCIE DLA SOŁECTW ORAZ MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO
PODPISANIE UMÓW O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ NA WSPARCIE DLA SOŁECTW ORAZ MONTAŻ LAMP OŚWIETLENIA ULICZNEGO