Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie budowy i prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

15 Marzec 2024 r.
Redaktor: olszewska
Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie budowy i prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

W środę 13 marca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy miało miejsce podpisanie „Listu Intencyjnego” dotyczącego woli podjęcia współpracy w zakresie budowy i prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na terenie gmin tworzących powiat pułtuski.

W wydarzeniu uczestniczyli: Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk, Wójt Gminy Pokrzywnica Adam Dariusz Rachuba, Wójt Gminy Obryte Sebastian Mroczkowski, Wójt Gminy Świercze Adam Misiewicz, Wójt Gminy Winnica Robert Wróblewski.

Pomimo nieobecności na spotkaniu, również Wójt Gminy Zatory Grzegorz Roman Falba oraz Wójt Gminy Gzy Cezary Andrzej Wojciechowski wyrazili pełne poparcie dla inicjatywy i zadeklarowali włączenie się w realizację zadania.

Na spotkaniu, przedstawiciele jednostek samorządu zadeklarowali swoje zaangażowanie w realizację wspólnego przedsięwzięcia, które ułatwi wywiązywanie się z obowiązku zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom na terenie naszego powiatu.

podpisanie „Listu Intencyjnego” dotyczącego woli podjęcia współpracy w zakresie budowy i prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na terenie gmin tworzących powiat pułtuski

podpisanie „Listu Intencyjnego” dotyczącego woli podjęcia współpracy w zakresie budowy i prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na terenie gmin tworzących powiat pułtuski

 

podpisanie „Listu Intencyjnego” dotyczącego woli podjęcia współpracy w zakresie budowy i prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na terenie gmin tworzących powiat pułtuskipodpisanie „Listu Intencyjnego” dotyczącego woli podjęcia współpracy w zakresie budowy i prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na terenie gmin tworzących powiat pułtuski