„Pod biało-czerwoną”

16 Grudzień 2022 r.
Redaktor: kaminska
„Pod biało-czerwoną”

Gmina Pokrzywnica przystąpiła do realizacji projektu „Pod biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Projekt zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej  gminie w Polsce, pod warunkiem zebrania odpowiedniej liczby głosów poparcia. Gmina Pokrzywnica spełniła warunki i tym samym mogła złożyć do Wojewody Mazowieckiego wniosek o realizację zadania. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę i gmina otrzymała dotację w wysokości                               8 000,00 zł na dofinansowanie zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji.

Maszt w ramach projektu „Pod  Biało – czerwona” został zamontowany przy Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy, na którym została umieszczona biało-czerwona flaga  duma Polski  i Polaków.

 

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu “Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 16.12.2022r., Pokrzywnica.

Wartość dostawy i montażu masztu wraz z flagą państwową wyniosła  5.263,17 zł. Umowa o udzielenie dotacji nr BRI-I.3146.163.2022 z dnia 27.07.2022 r. oraz aneks nr 1 z dnia 10 listopada 2022 r.