Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

W dniu 15 stycznia 2019r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie w ramach lekcji przyrody i biologii odbyło się spotkanie uczniów klas I – V 
z Panią dietetyk z Centrum Dietetyki Nature House w Pułtusku.
Spotkanie miało na celu uświadomienie uczniom, że odpowiednie odżywianie się oraz codzienna aktywność fizyczna są kluczem do zdrowia. Przestrzegając zasad prawidłowego żywienia można uniknąć nadwagi i otyłości.
Uczniowie zostali zapoznani przez Panią dietetyk z piramidą  żywienia, która pokazuje, ile pokarmów i z jakich grup należy zjeść w ciągu jednego dnia. Jadłospis zapewniający zdrowie organizmu powinien zatem być zgodny z piramidą żywienia. Uczniowie dowiedzieli się również jak ogromną rolę w codziennej diecie każdego ucznia odgrywa śniadanie.
Na pamiątkę odbytego spotkania uczniowie otrzymali ulotki na temat zdrowego odżywiania się. Z kolei uczniom klasy I i II pani dietetyk wręczyła dyplomy potwierdzające udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym ,,Śniadanie daje moc”

Ferie to czas odprężenia i relaksu, czas beztroskich zabaw na śniegu, szaleństw na sankach oraz akrobacji na lodowisku. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, 16 stycznia 2019 roku do SPzOI w Dzierżeninie przybył zaproszony gość  sierz. sztab. Paweł Załęski – dzielnicowy Gminy Pokrzywnica.
Podczas spotkania uczniowie utrwalili sobie zasady poruszania się po drodze oraz zasady zachowania się w czasie zimowych zabaw. Pan policjant uświadomił dzieciakom, jakie zagrożenia czyhają na nie w okresie zimy. Usłyszeli przestrogi mające na celu zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa wynikające z zabaw w miejscach niedozwolonych. Pan dzielnicowy przypomniał o przykrych skutkach wchodzenia na kruchy lód, zjeżdżania na sankach w pobliżu jezdni, zbliżania się do osób nieznajomych.
Sierż. sztab. Paweł Załęski podsumował również udział uczniów klasy I  w ogólnopolskim programie edukacyjnym ,,Akademia Bezpiecznego Puchatka”, który dotyczył tematyki związanej z bezpieczeństwem dzieci w czterech sferach: na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. W ramach programu uczniowie przystąpili do Testu bezpieczeństwa, osiągając wysokie wyniki. Pan dzielnicowy wręczył pierwszakom dyplomy potwierdzające udział  w powyższym programie.

„Prawidłowa uprawa rzepaku ozimego”
 – konferencja w Poświętnem

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku serdecznie zaprasza w środę 13 lutego 2019 r. na konferencję pt. „Prawidłowa uprawa rzepaku ozimego”.  
Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia dotyczące agrotechniki, zwalczania agrofagów, doboru odmian i nawożenia rzepaku ozimego. Wiodącym zagadnieniem będzie optymalizacja uprawy rzepaku ozimego. Temat ten omówi dr inż. Anna Wondołowska – Grabowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Na stoiskach informacyjnych firm sponsorujących konferencję (Syngenta Polska, Arysta LifeScience, Dekalb, Saatbau Polska, IGP Polska, Luvena, CN w Warszawie) jej uczestnicy będą mogli uzyskać informacje i materiały reklamowe.
 Tematyka konferencji jest atrakcyjna dla rolników uprawiających rzepak ozimy jak i dla przymierzających się do tej uprawy. Zapraszamy na to spotkanie nie tylko plantatorów rzepaku ozimego, ale także zainteresowanych mieszkańców regionu. Uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne. Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Nadmieniamy, że  rolnicy ubiegający się o przyznanie pomocy z wybranych działań z PROW na lata 2014-2020 zobowiązali się do udziału w szkoleniach i uzyskania zaświadczeń o ich odbyciu.

Zapraszamy
MODR Odział Poświętne w Płońsku

 Tel. 23 663 07 14

„Kochamy Was,
Kochamy całym sercem”
Babcie i Dziadkowie zajmują szczególne miejsce w sercach wszystkich dzieci i są bardzo ważnymi osobami w ich życiu. To oni zawsze mają czas i dają mnóstwo bezinteresownej miłości. Dlatego też 23.01.2019r. przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy zaprosiły swoje kochane Babcie i Dziadków, aby móc im podziękować, za wszystko, co dla nich robią. Dzieci przygotowały program artystyczny: recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. W przygotowanym programie wnuczęta wyraziły swoją miłość i wdzięczność do ukochanych osób. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a goście ze wzruszeniem słuchali słów kierowanych pod ich adresem. Niejednej Babci i niejednemu Dziadkowi zakręciła się łza w oku. Mimo, że za oknem zima, mróz, był to najcieplejszy dzień w roku, który sprawił wszystkim ogromną radość, wywołał uśmiechy na twarzach, spowodował, że małe serduszka dzieci zabiły szybciej. To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen radości i dumy. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków, jak w tym dniu.

Zawiadomienie

23 stycznia 2019

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na terenie gminy Pokrzywnica, obowiązującymi od 01.01.2019 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 r. poz. 1454), z związku z Uchwałą Nr II/7/2018 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 13395) 

Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia

że od 1 stycznia 2019 r.  zmieniły się miesięczne stawki opłat za gospodarowanie  odpadami komunalnymi i wynoszą następująco:

Rodzaj odpadów selektywne zmieszane
Gospodarstwo jednoosobowe 20 40
Gospodarstwo wieloosobowe 30 70

Zgodnie z treścią ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną wcześniej deklarację.  Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty, czyli przed 15.03.2019 r.

Ponadto informuję, że z powodu zmiany wysokości stawek opłat nie istnieje  konieczność składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Ponadto przypominam, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 3832) opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać  kwartalnie w terminach takich jak  podatki lokalne, czyli:

  • za I kwartał do 15 marca danego roku,
  • za II kwartał do 15 maja danego roku,
  • za III kwartał do 15 września danego roku,
  • za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Jednocześnie apeluję do wszystkich właścicieli nieruchomości, aby prowadzili selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz kompostowali we własnych kompostownikach odpady ulegające biodegradacji.  

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

„Zabawa w przedszkolu,
wesoła zabawa.
Niech trwa jak najdłużej
wspaniały karnawał.”

17.01.2019r. odbył się długo oczekiwany przez dzieci Bal Karnawałowy. Tego dnia w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy już od rana pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za dzielnych superbohaterów, przedstawicieli służb ratunkowych, rycerzy, księżniczki, wróżki, biedronki… Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno. Na tę wyjątkową okazję zaproszono do prowadzenia balu pana Piotra Jezierskiego, który skoczną i rytmiczną muzyką zachęcał wszystkich do tańca. Dzieci z wielką ochotą uczestniczyły we wspólnych zabawach i konkursach. Podczas przerwy w balu przedszkolaki mogły chwilę odpocząć i napić się soku. Po krótkiej przerwie wszyscy z radością wrócili do zabawy. Największą atrakcją wydarzenia był pokaz żonglerski, przygotowany przez Wodzireja. Wszyscy bawili się znakomicie. Szkoda, że następny taki bal dopiero za rok.

Obwieszczenie

18 stycznia 2019

Pokrzywnica, 2019-01-18

SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O ODMOWIE USTALENIA ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWAŃ

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, z późn. zm.)

Wójt Gminy Pokrzywnica

podaje do publicznej  wiadomości, że w dniu 18 stycznia 2019 r. wydana została  decyzja Nr 5/2017/2018/2019 znak sprawy SKU.6220.8.2017.JJ o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla  przedsięwzięcia pn. Budowa 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3.  

Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią  przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z:

  • negatywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku,
  • pozytywną opinią Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  • negatywnym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

zainteresowani mogą się zapoznać w Referacie Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Urbanistyki Urzędu Gminy w  Pokrzywnicy (pokój nr 15) w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.          

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 18.01.2019 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

Ostrzeżenie meteo

18 stycznia 2019

OSTRZEŻENIE NUMER 79/II/2019
INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU, OBLODZENIE / GOŁOLEDŹ, OPADY MARZNĄCE

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 01:00 dnia 18-01-2019 do godz. 10:00 dnia 19-01-2019

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.

 Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza i gruntu do i poniżej 0°C powodując oblodzenia, dodatkowo będą występować marznące opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące gołoledź na nawierzchniach dróg i chodnikach. Temperatury w godzinach południowych wzrosną do 1°C/2°C, a opady zaczną zanikać, następnie po południu temperatury ponownie spadną znacznie poniżej 0°C powodując kolejne oblodzenia na wilgotnych i mokrych nawierzchniach dróg oraz chodnikach. Dodatkowo tej samej nocy będą występować rozpogodzenia co może powodować osadzanie się szronu, a także występowanie marznącej wilgoci. 
Uwaga! Nad ranem 18.01.2019 5:00-10-00 w rejonie województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego będą występować krótkotrwałe umiarkowane i intensywne opady śniegu i deszczu ze śniegiem powodujące przyrost pokrywy śnieżnej w ciągu 1h do 2-4 cm. 

Skutki: śliskie powierzchnie dróg i chodników; utrudnienia komunikacyjne; zjawisko gołoledzi.

 Uwagi: Brak.

 Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 17-01-2019 godz. 18:58
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 152