Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Informacja – susza

26 czerwca 2018

            W związku z wystąpieniem klęski suszy w rolnictwie na terenie Gminy Pokrzywnica, dotyczącej głównie zbóż, użytków zielonych, roślin okopowych oraz plantacji wieloletnich uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.
            Zainteresowanych rolników prosimy o składanie wniosków wraz z załącznikami do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy w nieprzekraczalnym (ostatecznym) terminie do dnia 10 lipca 2018 r.
            Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.
            Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Wójt Gminy Pokrzywnica     
/-/ mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

Obwieszczenie

26 czerwca 2018

Pokrzywnica, 2018-06-26

 SKU.6220.8.2017.JJ

OBWIESZCZENIE
o niezałatwieniu sprawy w terminie

 Na podstawie 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405)

 Wójt Gminy Pokrzywnica zawiadamia strony i społeczeństwo

 że sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 budynków inwentarskich do rusztowego chowu trzody chlewnej o obsadzie wynoszącej 2000 szt. /chlew/ cykl i łącznej wydajności 6000 szt./cykl (840 DJP) oraz 24 000 szt./rok w obrębie fermy trzody chlewnej w miejscowości Nowe Niestępowo, gmina Pokrzywnica, powiat pułtuski w granicy działek o nr ew. 30/1, 30/2 i 30/3, nie może być załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 KPA.

Nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia  31 sierpnia 2018 r.

Powodem niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie jest konieczność uzyskania uzgodnienia od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinii Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Pouczenie

 • Informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo wniesienia ponaglenia, jeżeli:
 • sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 3 ww. Kodeksu, tj. nie później niż w ciągu miesiąca ani strona nie zostanie zawiadomiona o przedłużeniu terminu załatwienia  sprawy;
 • postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.
 • Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.
 • Ponaglenie należy wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy  Pokrzywnica.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z późn. zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w dniu 26.06.2018 r. poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.pokrzywnica.pl), na stronie www.pokrzywnica.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, w miejscu planowanego przedsięwzięcia- na tablicach ogłoszeń Sołectwa Niestępowo, Koziegłowy, Olbrachcice i Łubienica Superunki.

 Wójt
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

III GMINNY RAJD ROWEROWY

26 czerwca 2018

Dnia 15 czerwca 2018 roku, odbył się Biało – Czerwony Trzeci Gminny Rajd Rowerowy. Patronat honorowy nad Rajdem objął Wójt Gminy Pokrzywnica Pan Adam Dariusz Rachuba. Organizatorem projektu były Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Pokrzywnicy. Celem rajdu było uczczenie 100 letniej rocznicy odzyskania niepodległości oraz popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku na rowerach, integracja rodzinna i społeczna mieszkańców gminy oraz stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji.

Na starcie rajdu wszyscy uczestnicy odebrali pamiątkowe Biało-Czerwone koszulki i o godz.16.00 z placu Urzędu Gminy wyruszyli w stronę Piskorni. Po około godzinie rowerzyści dotarli do mety.

W wydarzeniu udział wzięło około 140 osób. Trasa prowadziła od Pokrzywnicy poprzez Piskornię, Obręb, Dzbanice, Klaski, Mory i Obrębek na metę w Pokrzywnicy. Uczestnicy Rajdu byli eskortowani przez policyjne radiowozy oraz wóz strażacki. Wszyscy rowerzyści w świetnej formie, z uśmiechem na twarzy pokonali odcinek 13 km.  Na mecie rajdu uczestnicy wspólnie biesiadowali i odpoczywali przy grillu, dodatkowo uczestnicy wspólnie wysłuchali krótkiej lekcji historii na temat Odzyskania Niepodległości .

“Człowiek jest wielki
nie przez to, co posiada,
lecz przez to kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to,
czym dzieli się z innymi”.
 Jan Paweł II

O słuszności powyższej sentencji przekonano się 11 i 12 czerwca 2018r. W Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie goszczono wyjątkowych i wspaniałych ludzi – Wolontariuszy z Fundacji Orange.

W ramach Projektu Wykłady Bezpieczny Internet uczniowie szkoły uczestniczyli w ciekawych zajęciach, prowadzonych przez ekipę Orange.

Największą atrakcją był jednak plac zabaw, wykonany samodzielnie przez wolontariuszy. Zbudowano od podstaw dużą piaskownicę i drewniane konstrukcje placu zabaw, na których zainstalowano dwie analogowe czarne tablice do malowania kredą oraz zabawki przestrzenne: kółko i krzyżyk, kierownice, koła sterowe, lunety, peryskopy, lornetki i telefony. Na placu zamontowano także zabawki: domek ogrodowy ze stolikiem, kuchnią i akcesoriami, tunel –
– gąsienicę, stoliki z ławeczkami, a boisko przed szkołą wzbogaciło się w bramki i piłkę. Całość wyposażenia jest niezwykle estetyczna i barwna.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że część z tych zabawek była współfinansowana z dobrowolnych składek wolontariuszy.

Dyrektor i Społeczność Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie składają serdeczne podziękowania ludziom o wielkim sercu – Wolontariuszom Fundacji Orange za bezinteresowną pomoc i życzliwość.

 

Rodzina to miejsce,
gdzie zaczyna się życie,
a miłość nigdy nie kończy.

W piękny, słoneczny, czerwcowy piątek, tj. 8 czerwca 2018r. w szkole, małej ojczyźnie zapanowała radosna atmosfera zabawy. Tego właśnie dnia odbył się Dzień Patrona i Rodziny. Bogaty program pikniku sprawił, że szkoła oraz boiska wypełniły się tłumem ludzi. Święto było bardzo doniosłe za sprawą Rodziców, którzy pojawili się licznie, a obecność Pani Dyrektor, Rady Pedagogicznej, Dzieci oraz Pracowników Szkoły dodała powagi całej imprezie.
Uroczystość rozpoczęto od złożenia hołdu i kwiatów przy pamiątkowej tablicy naszego Patrona Witolda Machnowskiego w asyście pocztu sztandarowego. Następnie swoje talenty aktorskie zaprezentowali uczniowie z klasy trzeciej oraz siódmej. Przedstawili program słowno – muzyczny, a dziewczynki z klasy szóstej uatrakcyjniły montaż występem tanecznym przy muzyce IMAGINATION – SHAWN MENDES oraz AVICII – WAKE UP. Występy artystyczne zakończyła Julia Tusińska, z której ust wybrzmiała piosenka Urszuli Sipińskiej „Cudownych Rodziców Mam”. Rodzice z wielką dumą, a nawet łezką w oku oglądali występy swoich pociech. Dzieci dały wspaniały popis swoich zdolności i umiejętności recytatorskich, tanecznych i wokalnych. Nie zabrakło też głosu Rodziców. Z wielkimi podziękowaniami oraz życzeniami w imieniu Rodziców wystąpiła Pani Anna Jasińska, która skierowała wiele ciepłych słów w stronę dzieci.
Na zewnątrz świeciło słońce, zapewniając imprezie przyjemną i godną oprawę. Po części artystycznej wszyscy goście mogli spróbować swoich sił w konkurencjach sportowych. Aktywność i ruch to podstawa, dlatego ogromnym powodzeniem cieszył się turniej piłki nożnej oraz turniej piłki siatkowej, na których dzieci i rodzice sprawdzali swoje możliwości. Emocje na oczach sięgały zenitu, nie wiadomo, kto bardziej przeżywał rozgrywki: grający czy kibice? Ale to nie koniec atrakcji. Każdy mógł wypróbować swoją kondycję, wytrzymałość i spryt w spotkaniu ze sprężystą liną, która wirowała w powietrzu. Zestaw sportowych niespodzianek z pewnością zadowolił każdego. Niewątpliwie wielkim zainteresowaniem cieszył się mobilny plac zabaw dla dzieci. Najmłodsi mogli się naskakać do woli na olbrzymich dmuchańcach wśród kolorowych piłek. Warto też wspomnieć o kąciku make up. Każdy mógł fantazyjnie pomalować buzię lub przy pomocy animatorek wykonać piękny kapelusz oraz z wyobraźnią pomalować kamienie. Czy można chcieć więcej?
Oczywiście zadbano o dostarczenie kalorii. Wsparciem dla podniebienia był grill, gdzie można było skosztować pyszną kiełbaskę czy kaszankę. Powodzeniem cieszyło się stoisko z wyśmienitymi ciastami, kawą, herbatą, wodą i sokiem. Nie zabrakło cukrowej waty i popcornu. Kiedy żar lał się z nieba każdy mógł rozkoszować się zimną wanilią w postaci loda.
Warto pamiętać, że „Radości życia rodzinnego są najpiękniejsze na świecie, a radość, jaką doświadczają rodzice na widok swych pociech jest największa”. Było wesoło, miło, smacznie, zdrowo i kolorowo, po prostu rodzinnie. Nad wszystkim czuwała Pani Aneta Osińska przy współpracy z Panią Moniką Rydzewską oraz Panem Dariuszem Lusą i Panem Dariuszem Jóźwik. Gorąco dziękujemy Rodzicom z klasy trzeciej, którzy przyczynili się do organizacji pikniku rodzinnego, Pani Agnieszce Piekarskiej – Kierownikowi GOPS-u w Pokrzywnicy oraz Pani Urszuli Pieńkowskiej – właścicielce Kwiaciarni Krokus w Pułtusku.

„Pora już przedszkole kończyć nam,
odejść stąd, skąd wspomnień tyle jest.
Za te chwilę ulotne jak wiatr,
wdzięczność swoją wyrazić chcemy dziś.”

Ktoś mądry powiedział kiedyś, że życie składa się z powitań i pożegnań, i to właśnie na pożegnanie nadszedł czas. 21.06.2018r. 6-latki i dwoje 5-latków, które idą do innych oddziałów przedszkolnych, żegnało się z murami Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy. W tej wyjątkowej chwili, dzieciom towarzyszyli zaproszeni goście:

 • Wójt Gminy Pokrzywnica – pan Adam Dariusz Rachuba,
 • Proboszcz parafii Pokrzywnica – ksiądz Mirosław Borkowski,
 • Sekretarz gminy – pan Tadeusz Jakubiak,
 • Skarbnik gminy – pani Halina Gryc,
 • Przewodniczący Rady Gminy – pan Krzysztof Lubelski,
 • Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia – pani Grażyna Kłosiewicz,
 • Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – pani Hanna Gajewska,
 • Przewodniczący Rady Rodziców – pan Łukasz Rakocki,
 • Przedstawiciel lokalnej prasy – pan Leszek Malinowski.

Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor Halina Gwiazdowska, która przywitała przybyłych gości, a następnie oddała głos absolwentom, którzy postanowili słowem i piosenką pożegnać się oraz podziękować za wspólne lata. Dzieci,  swój spektakl artystyczny rozpoczęli polonezem a-mol Michała Kleofasa Ogińskiego „Pożegnanie ojczyzny”. Przedszkolaki z żalem żegnały się z młodszymi koleżankami i kolegami, śpiewając „Mój kolega z przedszkola, miło było Cię znać, ale żegnać się czas, Koleżanką z przedszkola, smutno trochę mi jest, że nie zobaczę Cię, jak co dzień”. Absolwenci, w tym wyjątkowym dniu, dziękowali również swoim rodzicom: za miłość, za dar życia, za poczucie bezpieczeństwa, za gotowość słuchania, za wypowiadane czasem stanowcze „nie”, za kochające serce, ale również za to, że przyprowadzili ich do przedszkola. Dzieci gromkim chórem odśpiewały „Mamo, mamo, mamo, Tato, tato, tato, moje życie mam dzięki Wam”. Nie jednemu rodzicowi zakręciła się łezka w oku. 6-latki podziękowały również swojej wychowawczyni – pani Magdalenie Pieńkos, śpiewając „Pani Magdo, do widzenia, mamy piękne stąd wspomnienia. Wspólna droga się urywa, coś się kończy, a coś się zaczyna”. Nie mogło się również nie obyć bez podziękowań dla Pani Dyrektor. Dzieci słowami piosenki próbowały wyrazić swoją wdzięczność, śpiewając „Pani Dyrektor dzisiaj Ci dziękujemy za lepszy start, wysiłek Twój i wiarę w nas. Już czas, przedszkole to dzisiaj opuścić. Żegnamy Cię, żegnamy Cię”. Gdy wybrzmiały ostatnie nuty, Karolinka i Kacperek wręczyli Pani Halinie statuetkę „Najlepszej Pani Dyrektor”.

Po uroczystości ponownie głos zabrała Pani Dyrektor, która wypowiedziała słowa, które na zawsze powinny zapaść w serca absolwentów przedszkola i ich rodziców: „Drodzy rodzice gratuluję wam tak wspaniałych dzieci. Składam wszystkim rodzicom serdeczne podziękowanie za  pomoc, wsparcie i życzliwość, jaką okazywaliście mi i  wszystkim nauczycielom. Życzę w imieniu własnym i Rady Pedagogicznej wiele radości i pociechy z dzieci. Kochajcie swoje dzieci miłością bezwarunkową i bądźcie zawsze z nich dumni”.

„Za co kocham mamę i tatę,
zaraz się dowiecie,
przede wszystkim za to,
że jestem na świecie”

to słowa jednego z wierszy, dumnie recytowanego przez przedszkolaki podczas Festynu Rodzinnego, który odbył się w niedzielę 17 czerwca w Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy. Imprezę otworzyła p. Dyrektor Halina Gwiazdowska. Dzieci 5-letnie z grupy „Promyczków” pod kierunkiem p. Moniki Ziółkowskiej słowem i piosenką wyraziły swoją wdzięczność i wielką miłość do Rodziców, którym z pewnością zakręciła się łezka w oku. Do występów pięknie przyłączyły się także dzieci z pozostałych grup. Na pikniku nie zabrakło dmuchańców, trampoliny, baniek mydlanych. Był także plener malarski, pokaz zumby, koncerty, malowanie twarzy. Tuż przed zakończeniem imprezy dzieci mogły zaprezentować swoje zdolności wokalne podczas zabawy karaoke. Chętnych nie brakowało, a śpiewane piosenki  pięknie rozbrzmiewały na boisku w to słoneczne i upalne popołudnie, niosąc przy tym wiele uśmiechu i radości. Było „coś dla ducha, ale i dla ciała”. Rodzice upiekli przepyszne ciasta, były frytki, kiełbaski i kaszanka z grilla – każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Bardzo dziękujemy Rodzicom za ogromne zaangażowanie przy organizacji festynu oraz wszystkim za udział w zabawie.

W dniu 29 maja 2018r. uczniowie z klasy IV, VI i VII  ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie pod opieką Pani Lidii Świętochowskiej oraz Marzeny Przybysz wyjechali na wycieczkę do Łazienek Królewskich w Warszawie. Celem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa oraz udział w lekcji muzealnej na temat: „Dlaczego krokodyl jest płaski a zebra jest w paski”. Dzięki lekcji muzealnej uczniowie mieli możliwość zobaczyć z bliska wiele rzadkich gatunków zwierząt z różnych kontynentów. Wśród eksponatów byli przedstawiciele trzech stref klimatycznych: okołorównikowej, umiarkowanej i okołobiegunowej. Pani przewodnik zwróciła uwagę uczniów na wielką piątkę afrykańskich zwierząt, do której zalicza się lew, lampart, bawół afrykański, nosorożec czarny oraz słoń. Są to zwierzęta uznane za najniebezpieczniejsze w Afryce i najtrudniejsze do spotkania.
Zwiedzając muzeum w sali „Las” uczniowie mieli okazję przyjrzeć się zarówno tym popularniejszym, jak i rzadziej spotykanym gatunkom zwierząt żyjącym w lesie. Natomiast  w sali „Ptaki”  obejrzeli ekspozycję ptaków żyjących w zróżnicowanych środowiskach. Wielkich wrażeń dostarczyła dzieciom ekspozycja „ Polski salon myśliwski XIX/XX wieku” wyposażona w rzeźby oraz obrazy znanych malarzy ukazujące przyrodę i sceny z życia minionej epoki- konne przejażdżki, polowania. Zawierała również liczne przedmioty codziennego użytku zdobione motywami przyrodniczymi.
Uczniowie zwiedzili również „ Powozownię im. Zbigniewa Prus- Niewiadomskiego”, gdzie obejrzeli powozy i latarnie powozowe, uprzęże oraz akcesoria będące wyposażeniem wozowni.
Uczniowie spacerując po Łazienkach Królewskich mogli również podziwiać zabytkowy Pałac na wodzie, amfiteatr oraz piękne pawie.
Wycieczka do Warszawy okazała się nie tylko ciekawą lekcją przyrody, ale również historii i sztuki.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 132