Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 09:00 dnia 29-07-2019 do godz. 22:00 dnia 29-07-2019

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie.

 Przebieg: W związku z przemieszczającym się układem niskiego ciśnienia nad krajem prognozuje się występowanie intensywnych opadów deszczu od 10 do 30 mm/m, a lokalnie miejscami nawet do 40-50 mm/m2. Opadom będą towarzyszyć burze i pojedyncze wyładowania.

Skutki: awarie i uszkodzenia napowietrznych linii przesyłowych; lokalne podtopienia na większym obszarze; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; nieprzejezdność niektórych dróg; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; uszkodzenia budynków; uszkodzenia budynków i dachów; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

 Uwagi: Brak.

 Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum.meteo@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 29-07-2019 godz. 01:13
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

Zgodnie raportem IUNG z dnia 23.07.2019 r. zagrożenie suszą w rolnictwie  na terenie Gminy Pokrzywnica występuje w uprawach zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, chmielu, tytoniu, warzywach gruntowych, krzewach owocowych, drzewach owocowych, truskawkach oraz roślinach strączkowych uprawianych na glebach kategorii I podatności na suszę oraz  w uprawach zbóż ozimych, zbóż jarych, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę, tytoniu, warzywach gruntowych, krzewach owocowych, truskawkach oraz roślinach strączkowych uprawianych na glebach kategorii II podatności na suszę.

W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż rolnicy którzy dotychczas nie złożyli o wniosków o oszacowanie szkód mogą je złożyć  w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy w terminie do 31 lipca 2019 r.

Do wniosku należy załączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopię księgi stada bądź paszportu.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę …” oraz „Regulaminem działania Komisji powołanych przez Wojewodę Mazowieckiego …” szkody powstałe w wyniku suszy można szacować wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie zgodnie z KBW wystąpiła susza, tj. gdy w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, wystąpił spadek klimatyczny bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb.

Monitoring suszy prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Kategorie podatności gleb na suszę:

I – bardzo lekka – silnie podatna

II – lekka – podatna

III – średnia – mało podatna

IV ciężka – bardzo mało podatna

Mapa z kategoriami gleb znajduje się pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Ustalenia wysokości szkody dokonuje komisja w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Wójt Gminy Pokrzywnica
/-/ mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

1 2 3 4 5 6 7 156