Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Informacja dla Beneficjentów projektu:
„Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska – efektywne wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Pokrzywnica”.
Gmina Pokrzywnica informuje, iż do dnia 28 maja br. został przedłużony termin składania podpisanych umów na montaż kolektorów słonecznych.

 .

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 14 maja 2013 r(wtorek) ogodz. 14 00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej…

I N F O R M A C J A 
Informuję, iż w dniu 02.05.2013r. (czwartek) Urząd Gminy w Pokrzywnicy będzie czynny do godz. 14:00.

Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

.

Komunikat

23 kwietnia 2013
KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA
 
SZANOWNI
MIESZKAŃCY GMINY
 
 
Na podstawie zarządzenia nr 21/2013 z dnia 22 kwietnia 2013 roku Starosty Pułtuskiego w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
w powiecie pułtuskim dla gmin: Obryte, Pułtusk, Pokrzywnica, Zatory, informuję mieszkańców Gminy Pokrzywnica, a szczególnie        z miejscowości położonych w bliskim sąsiedztwie rzeki Narew, a mianowicie:
KLUSEK, DZIERŻENIN, KARNIEWEK, POGORZELEC, GZOWO, ŁUBIENICA-SUPERUNKI
proszę właścicieli posesji o zabezpieczenie mienia przed ewentualnym zniszczeniem go przez falę powodziową lub przed kradzieżą (dotyczy osób, które będą ewakuowane, jeśli zajdzie taka potrzeba), jak również bieżący monitoring stanu rzeki w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania.
Należy także regularnie śledzić komunikaty umieszczane na stronie internetowej Gminy Pokrzywnicy pod adresem: pokrzywnica.pl
dyżur całodobowy pod numerem telefonu:
kom. 0 698 788 443,
———————————————————————————
w godzinach pracy, tj. 8oo-16oo
(23)691-88-33, (23)691-87-21, 
kom. 0 509 498 457,
fax. (23)691-85-55.
   Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Pokrzywnica

.

Wójt Gminy Pokrzywnica
podaje do publicznej wiadomości
że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami /tekst jednolity Dz.. U. 2010, Nr 102 poz..651 ze zm./, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy ul. Jana Pawła II 1, przez okres 21 od daty ukazania sie niniejszego ogłoszenia został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie ewidencyjnym Budy Pobyłkowskie.
Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż Adam Dariusz Rachuba

.

Konferencja ZDZ

11 kwietnia 2013

W dniu 09.04.2013 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbyła się Konferencja zorganizowana przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wraz z partnerami pn. „ Dobre praktyki – ekonomia społeczna- wybór a konieczność”.  Konferencja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykład pt. „Potrzeba i wartość ekonomii społecznej” poprowadził  ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prelekcję nt. „ Coaching jako skuteczna metoda pracy z osobą bezrobotną i zagrożoną wykluczeniem społecznym” wygłosił Pan Robert Kraczkowski specjalista w tej dziedzinie – coach. O „Środowiskowych  systemach wartości, jako przyczynach konfliktu z prawem w aspekcie awansu społecznego” mówił rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie podinspektor  Leszek Goździewski. W konferencji udział wzięli między innymi radni i sołtysi naszej gminy , księża, pracownicy samorządowi, wójtowie sąsiednich gmin oraz przedstawiciele starostwa powiatowego i innych instytucji z terenu powiatu pułtuskiego.

.

Pani
Ewie Bryk
 wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Męża Leszka
składają
                          Krzysztof Lubelski                                                               Adam Dariusz Rachuba
Przewodniczący Rady Gminy                                                 Wójt Gminy Pokrzywnica
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

.

Urząd Gminy w Pokrzywnicy uprzejmie informuje, iż rolnicy z terenu Gminy Pokrzywnica chcący skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności obszarowych do gruntów rolnych, udzielanej przez pracowników Urzędu Gminy, proszeni są o zgłaszanie się

w poniedziałki (pokój nr 7 na piętrze w godz. 800 – 1600) i 
wtorki (pokój nr 4 na parterze w godz. 900 – 1700)w okresie 20 marzec – 15 maj br.

W pozostałe dni tygodnia usługi takie nie będą świadczone przez Urząd Gminy. Zainteresowani rolnicy proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie się w celu wypełnienia wniosku i nie odkładanie tego na ostatnie dni obowiązującego terminu składania wniosków.

Jednocześnie informuje się, iż płatną pomoc w/w zakresie można uzyskać w Terenowym Zespole Doradztwa w Pułtusku, ul. Mickiewicza 22a, we wszystkie dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530. Pracownik TZD pełni również dyżury w każdy czwartek w godz. 800 – 1600 w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy w pokoju nr 4 na parterze.

.

1 148 149 150 151 152 153 154 155 156