Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

klepsydra-(1)

Informacja

10.06.2013 (poniedziałek) o godz. 16:30 – Różaniec w intancji Śp. Marzeny Sosnowicz
                                                                                       w Kaplicy Zakładu Pogrzebowego
                                                                                       „U Kęsego”
11.06.2013 (wtorek) o godz. 15:30 –         Pożegnanie ciała zmarłej w Kaplicy 
                                                                                        Zakładu Pogrzebowego „U Kęsego”
12.06.2013 (środa)  o godz. 10:00 –          Wystawienie urny z prochami zmarłej w 
                                                                                        Kościele Parafialnym w Pokrzywnicy
                                          o godz.   11:00 –          Masza Święta Pogrzebowa  w Kościele  
                                                                                       Parafialnym w Pokrzywnicy.

Ostrzeżenie meterologiczne

10 czerwca 2013
OSTRZEŻENIE Nr 71
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 10:00 dnia 10.06.2013 do godz. 23:00 dnia 10.06.2013
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do
80 km/h. Burze będą się przemieszczać z południowego zachodu na północny wschód.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Szymon Ogórek
Godzina i data wydania: godz. 08:43 dnia 10.06.2013
 
WCZK MUW
/-/  Piotr Najda

.

OSTRZEŻENIE NUMER 70/II/2013
BURZE Z GRADEM
 Stopień zagrożenia: 2
 Ważność: od godz. 12:00 dnia 06-06-2013 do godz. 02:00 dnia 07-06-2013
 Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie.
 Przebieg: Prognozuje się występowanie w rejonie ww. województw bardzo silnych burz, podczas których będą występować intensywne opady deszczu o wydajności 30-60 mm, opad gradu do 3-4 cm oraz wiatr wiejący w porywach 70-90 km/h z kierunków północnych i północno-wschodnich. Burze mogą występować dłużej niż jest podany faktycznie czas końca trwania ostrzeżenia.

Uwaga ! Istnieje ryzyko wystąpienia bardzo silnych nawałnic, podczas którym mogą zostać przekroczone ww. wartości. Z uwagi na ciągłe intensywne opady deszczu zalecamy śledzenie informacji w zakresie stanów hydrologicznych pod adresem http://www.pogodynka.pl/polska/hydro

Skutki: awarie i uszkodzenia napowietrznych linii przesyłowych; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; uszkodzenia budynków i dachów; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Uwagi: Brak.
Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 06-06-2013 godz. 03:43
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

.

Wójt Gminy Pokrzywnica 

zaprasza mieszkańców gminy do udziału w imprezach sportowo rekreacyjnych,
które odbędą się w ramach
V EUROPEJSKIEGO TYGODNIA SPORTU DLA WSZYSTKICH
według poniższego kalendarza.

OSTRZEŻENIE Nr 66
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 05.06.2013 do godz. 23:00 dnia 05.06.2013
Przebieg: Prognozowane są burze, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 mm do 30 mm, lokanie 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 70 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Katarzyna Ścisłowska
Godzina i data wydania: godz. 11:58 dnia 05.06.2013

 

WCZK MUW
/-/  Piotr Najda
.

OSTRZEŻENIE Nr 65

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 12:00 dnia 04.06.2013 do godz. 24:00 dnia 04.06.2013

Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach
od 75 km/h do 90 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

Uwagi: Brak.

Dyżurny synoptyk: Szymon Ogórek

Godzina i data wydania: godz. 10:48 dnia 04.06.2013

 

WCZKMUW
Wojciech Hodowicz
.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
 
Wójt Gminy Pokrzywnica podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), że niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Pokrzywnica przeznaczone zostały do sprzedaży.

 

Pokrzywnica, dn. 29.05.2013 r. .

 

.

Informacja dla Beneficjentów projektu:
„Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska – efektywne wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Pokrzywnica”.
1. Ubezpieczenie kolektorów słonecznych
Zgodnie z § 3 ust. 8 Umowy na montaż kolektorów słonecznych właściciele budynków mieszkalnych z chwilą zamontowania kolektorów zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia majątkowego zestawu kolektorów słonecznych od ognia i innych zdarzeń losowych.

W związku z powyższym informujemy, iż po  konsultacjach z Agentem ubezpieczeniowym reprezentującym Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., zostaliśmy zapewnieni, iż koszt ubezpieczenia majątkowego zestawu kolektorów słonecznych od ognia i innych zdarzeń losowych będzie uzależniony od posiadania polisy na budynek mieszkalny. Jeżeli właściciel budynku posiada już ubezpieczenie budynku mieszkalnego lub gospodarstwa rolnego w PZU S.A., to objęcie ubezpieczeniem kolektorów będzie możliwe bez dodatkowych kosztów.

Bliższych informacji można uzyskać od Agentów PZU S.A.: Pani Karoliny Kisiel i Pana Wiesława Kisiela, którzy pełnią dyżur w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy w każdy czwartek od godz. 9.00 do 11.00, tel. 515, 197 695, 502 751 143.
2. Wielkość zasobnika ciepłej wody użytkowej
Wielkość zasobnika ciepłej wody użytkowej jest uzależniona od ilości osób zamieszkałych w domu mieszkalnym jednorodzinnym oraz średniej zużycia ciepłej wody w gospodarstwie domowym, która wynosi ok. 60 – 100 l/os. dziennie. W związku z czym możemy założyć, iż dla gospodarstwa domowego o liczbie mieszkańców:
Ø 1 – 2 osoby, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 200 l współpracującego z 2 kolektorami słonecznymi;
Ø 3-4 osoby, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 300 l współpracującego z 3 kolektorami słonecznymi;
Ø 5 – 6 i więcej, potrzeba wymiennika na c.w.u. o pojemności 500 l współpracującego z 5 kolektorami słonecznymi;
(ta sama pojemność wymiennika, ale dodatkowy kolektor powodują szybszą pracę układu, co efektywnie podnosi sprawność nagrzania zbiornika do 50o C).
Większość oferowanych na rynku rozwiązań zakłada tego typu parametry. Różnice są subtelne i wynikają często z różnic w budowie kolektora, konstrukcji mocującej kolektor do dachu lub indywidualnych uwarunkowań miejsca instalacji – nasłonecznienie. Spotykane na rynku zbiorniki mogą być niestandardowe. Mogą się różnić wysokością i szerokością dostosowując ich budowę do wielkości pomieszczeń w których będą zainstalowane. Jednakże zaleca się, ażeby zbiorniki były ustawione pionowo. Nie ma możliwości ich ustawienia w poziomie.
3. Koszty konserwacji instalacji.
Koszty jak również zakres prac konserwacyjnych instalacji będzie dopiero znany po wyłonieniu wykonawcy całego zadania.
4. Serwisowanie instalacji solarnej.
Zamierzamy w postępowaniu przetargowym wprowadzić zapis, że okres gwarancji instalacji będzie trwał przez cały okres trwałości projektu, tj. przez 5 lat, licząc od dnia zatwierdzenia końcowego raportu z realizacji Projektu. Serwisowanie odbywa się w okresie gwarancji, dlatego, Wykonawca będzie miał obowiązek serwisowania urządzeń przedmiotowego zestawu kolektorów słonecznych w okresie trwania gwarancji. Usługi serwisowe nie powinny być wykonywane rzadziej aniżeli raz w roku. Wykonawca będzie miał obowiązek w okresie serwisowania sprawdzać wszystkie instalacje i parametry ich pracy. W przypadku dostrzeżenia usterki, która pojawiła się z winy producenta urządzeń, błędu w montażu usuwa ją na własny koszt. W przypadku, gdy instalacja jest niewłaściwie użytkowana przez użytkownika końcowego i doprowadzi to do usterki, usunięcie jej będzie ponosił użytkownik, np. dochodzi do rozszczelnienia instalacji, wycieka glikol, a użytkownik zauważy powyższą sytuację po miesiącu od chwili zaistnienia. W między czasie uszkodzeniu ulegają kolektory (czysto teoretycznie). W takiej sytuacji winą należałoby obarczyć użytkownika, gdyż nie kontrolował pracy instalacji.
Wykonawca po wykonaniu instalacji powinien przekazać użytkownikowi instrukcję użytkowania systemu. W instrukcji będą podane informacje w jaki sposób należy użytkować instalację i na co zwracać uwagę np. temperatury, ciśnienie panujące w instalacji. Usługi serwisowe mają za zadanie wykonanie w pewnych odstępach czasu czynności konserwujących np. sprawdzenie ciśnień panujących w instalacji, ciśnień panujących w naczyniach przepompowych, temperatur i tp. Sprawa ma się podobnie, jak w przypadku nowo zakupionego samochodu. Jako użytkownicy jesteśmy zobowiązani do dopełnienia obowiązku wykonywania przeglądów serwisowych. Ponadto należy zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu i w razie dostrzeżenia usterki zgłosić ją serwisowi.

 

.

OSTRZEŻENIE NUMER 57/II/2013
INTENSYWNE OPADY DESZCZU
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 04:00 dnia 24-05-2013 do godz. 01:00 dnia 25-05-2013
Obszar: województwo mazowieckie, podlaskie.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie intensywnych opadów deszczu, przewidywana suma opadowa za okres 24H wyniesie od 25 do 35l deszczu na każdy metr kwadratowy, lokalnie powyżej 35l.
Skutki: lokalne podtopienia; utrudnienia komunikacyjne.
Uwagi: Najnowsze prognozy pokazują możliwość wystąpienia na Mazowszu opadów deszczu o bardzo dużej sile, według nich w ciągu trwania ostrzeżenia [Głównie jutro po południu i następnej nocy] na terenie województwa może spaść powyżej 60l deszczu na każdy metr kwadratowy. W chwili obecnej ta prognoza nie jest w 100% pewna, dla tego też zostaje na tę chwilę wprowadzony 1 stopień zagrożenia, jednakże w przypadku potwierdzenia przez następne wyliczenia tak dużych sum opadowych może zostać podwyższony stopień zagrożenia do 2.
Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 24-05-2013 godz. 03:06
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.
Wszelkie pytania do prognostów mogą Państwo kierować na email centrum@meteosky.eu.

Pozdrawiamy,
Zespół prognostów CPM METEOSKY Sp. z o.o.
www.meteosky.eu
centrum@meteosky.eu
tel. 91 3508204, 91 3508203
fax. 91 3508266

Przesyłamy ostrzeżenie meteorologiczne dla centrum zarządzania kryzysowego, instytucji i jednostek operacyjnych, a także obywateli naszego kraju.
OSTRZEŻENIE NUMER 57/II/2013
INTENSYWNE OPADY DESZCZU
Stopień zagrożenia: 2
Ważność: od godz. 04:00 dnia 24-05-2013 do godz. 01:00 dnia 25-05-2013
Obszar: województwo mazowieckie, podlaskie.
Przebieg: Przewiduje się występowanie intensywnych opadów deszczu, najsilniejszych wieczorem oraz w nocy z piątku na sobotę. Przewidywane sumy opadowe wyniosą od 40l do 60l, lokalnie powyżej 80l.
Skutki: lokalne podtopienia na większym obszarze; nieprzejezdność niektórych dróg; uszkodzenia budynków; utrudnienia komunikacyjne.
Uwagi: W związku z aktualizacją prognoz i podtrzymaniem wcześniejszej o intensywnych opadach deszczu następuje aktualizacja wartości opadu za 24H oraz stopnia ostrzeżenia.
Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 24-05-2013 godz. 03:06
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.
Wszelkie pytania do prognostów mogą Państwo kierować na email centrum@meteosky.eu.

Pozdrawiamy,
Zespół prognostów CPM METEOSKY Sp. z o.o.
www.meteosky.eu
centrum@meteosky.eu
tel. 91 3508204, 91 3508203
fax. 91 3508266

.

1 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156