Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Pani
Ewie Bryk
 wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
Męża Leszka
składają
                          Krzysztof Lubelski                                                               Adam Dariusz Rachuba
Przewodniczący Rady Gminy                                                 Wójt Gminy Pokrzywnica
wraz z pracownikami Urzędu Gminy

.

Urząd Gminy w Pokrzywnicy uprzejmie informuje, iż rolnicy z terenu Gminy Pokrzywnica chcący skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności obszarowych do gruntów rolnych, udzielanej przez pracowników Urzędu Gminy, proszeni są o zgłaszanie się

w poniedziałki (pokój nr 7 na piętrze w godz. 800 – 1600) i 
wtorki (pokój nr 4 na parterze w godz. 900 – 1700)w okresie 20 marzec – 15 maj br.

W pozostałe dni tygodnia usługi takie nie będą świadczone przez Urząd Gminy. Zainteresowani rolnicy proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie się w celu wypełnienia wniosku i nie odkładanie tego na ostatnie dni obowiązującego terminu składania wniosków.

Jednocześnie informuje się, iż płatną pomoc w/w zakresie można uzyskać w Terenowym Zespole Doradztwa w Pułtusku, ul. Mickiewicza 22a, we wszystkie dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530. Pracownik TZD pełni również dyżury w każdy czwartek w godz. 800 – 1600 w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy w pokoju nr 4 na parterze.

.

Proces cyfryzacji

20 marca 2013

Proces cyfryzacji

Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, należy do jednego z najważniejszych projektów w sferze publicznej łączących zagadnienia społeczne, ekonomiczne i techniczne. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 lipca 2013 r.
Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting–Terrestrial), naziemnej telewizji cyfrowej stanowić będzie zasadniczy zwrot technologiczny. W chwili obecnej coraz bardziej zauważalne stają się ograniczenia obecnie wykorzystywanych analogowych telewizyjnych systemów transmisyjnych, które w porównaniu do innych współczesnych cyfrowych systemów łączności radiowej, wykorzystują niewspółmiernie dużo zasobów częstotliwości.
Cyfrowa technika nadawania sygnału telewizyjnego umożliwi:
  • nadawanie większej liczby programów telewizyjnych,
  • poprawę jakości obrazu i dźwięku,
  • wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition Television),
  • równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych (np. w kilku językach oraz dźwięku przestrzennego).
szczególowe informacje na stronie www.cyfryzacja.gov.pl

.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 21 marca 2013 r.(czwartek)godz. 14 00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
AKTUALNA OFERTA SPRZEDAŻY
 Urząd Gminy w Pokrzywnicy oferuje do sprzedaży drewno opałowe w następującym asortymencie pozycje nr:
  1. Sosna – ilość 5,40 mp, cena 100 zł + 8% VAT
  2. Sosna – ilość 4,90 mp, cena 100 zł + 8% VAT
  3. Sosna – ilość 12,00 mp , cena 100 zł + 8% VAT
  4. Sosna– ilość 7,10 mp, cena 100 zł + 8% VAT
  5. Sosna – ilość 4,30 mp, cena 100 zł + 8% VAT
Zainteresowani mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Referatu Inwestycji i Rozwoju pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu Więcej informacji pod nr tel (23) 691 88 44.
             Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

 .

Oferta sprzedaży

11 marca 2013
OFERTA SPRZEDAŻY
Urząd Gminy w Pokrzywnicy oferuje do sprzedaży drewno opałowe w następującym asortymencie:
1.      Dąb – ilość 17,5 mp, cena 120 zł + 8% VAT
2.      Akacja – ilość 18,00 mp, cena 120 zł + 8% VAT
3.      Sosna – ilość 5,40 mp, cena 100 zł + 8% VAT
4.      Olcha – ilość 2,00 mp, cena 100 zł + 8% VAT
5.      Sosna – ilość 4,90 mp, cena 100 zł + 8% VAT
6.      Sosna – ilość 12,00 mp , cena 100 zł + 8% VAT
7.      Dąb – ilość 15,00 mp, cena 120 zł + 8% VAT
8.      Dąb – ilość 3,00 mp, cena 120 zł + 8% VAT
9.      Sosna– ilość 7,10 mp, cena 100 zł + 8% VAT
10. Brzoza – ilość 3,00 mp, cena 100 zł + 8% VAT
11. Sosna – ilość 4,30 mp, cena 100 zł + 8% VAT
12. Dąb – ilość 10,00 mp, cena 120 zł + 8% VAT
Zainteresowani mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Referatu Inwestycji i Rozwoju pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu. Więcej informacji pod nr tel (23) 691 88 44.
             Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

.

kwiatki
Szanowne Panie
Z okazji Dnia Kobiet przekazujemy wszystkim Paniom – mieszkankom Gminy Pokrzywnica– najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz w pracy zawodowej.Życzymy, aby zawsze pamiętano o Waszej codziennej pracy, nieustannym trudzie, poświęceniu i trosce o innych oraz nadawanym przez Was sensie życia.Niech uśmiech i szczęście towarzyszy Paniom każdego dnia.

Z wyrazami najwyższego szacunku

Przewodniczący Rady Gminy
w Pokrzywnicy                                                                           
Wójt Gminy

     /-/ Krzysztof Lubelski                                                    /-/ Adam Dariusz Rachuba

.

1 145 146 147 148 149 150 151 152