Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

ZAWIADOMIENIE
          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, zwołujęXXIX Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 2 lipca 2013r. (wtorek) o godz. 1400 w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy.

Ostrzeżenie meterologiczne

25 czerwca 2013
OSTRZEŻENIE Nr 77
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 10:30 dnia 25.06.2013 do godz. 24:00 dnia 25.06.2013
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 75 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Jakub Gawron
Godzina i data wydania: godz. 10:09 dnia 25.06.2013

WCZK MUW
/-/ Andrzej Lewandowski

.

Ostrzeżenie meterologiczne

24 czerwca 2013
OSTRZEŻENIE NUMER 85/II/2013
BURZE Z GRADEM
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 09:00 dnia 24-06-2013 do godz. 23:00 dnia 24-06-2013
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.
Przebieg: W ciągu dnia prognozuje się wystąpienie burz [Głównie po południu] którym towarzyszyć będą intensywne opady deszczu do 35mm, lokalnie opady gradu do 3cm, wiatr w porywach do 80km/h.
Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.
Uwagi: Brak.
Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 24-06-2013 godz. 00:02
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

.

Ostrzeżenie meterologiczne

21 czerwca 2013
OSTRZEŻENIE Nr 74
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 21.06.2013 do godz. 02:00 dnia 22.06.2013
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą od 15 mm do 25 mm, lokalnie do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 90 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Szymon Ogórek
Godzina i data wydania: godz. 07:23 dnia 21.06.2013

WCZK MUW
/-/ Andrzej Lewandowski
.

Niniejszym informuję, iż rozstrzygnięty został przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokrzywnica. Przetarg wygrała firma BŁYSK- BIS Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 1, 06-200 Maków Mazowiecki, z którą w dniu 10 czerwca 2013 r. została podpisana stosowna umowa. Będzie ona obowiązywać przez 1,5 roku tj. w okresie od dnia 01.07.2013 r. do 31.12.2014 r.

Jednocześnie informuję, iż mieszkańcy, którzy mieli zawarte umowy na wywóz odpadów z Pułtuskim Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pułtusku nie muszą oddawać pojemników z uwagi na to, że zostały one wykupione przez firmę BŁYSK- BIS Sp. z o.o. Pozostałe nieruchomości na terenie gminy zostaną wyposażone w pojemniki i worki przez firmę BŁYSK- BIS, zgodnie z wypełnionymi deklaracjami. Można również wymienić dotychczas użytkowany pojemnik na większy, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Przypominam wszystkim tym, którzy dotychczas jeszcze nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o obowiązku jej złożenia. W przypadku niezłożenia deklaracji wydawane będą decyzje określające wysokość takiej opłaty.

 

 .

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
 
Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 4 i pkt. 5 oraz art. 7 ust. 3, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 10 sierpnia 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r., nr 143, poz. 963 z późn. zm.)niniejszym informuję, że w następstwie wniosku z dnia 10 kwietnia 2013 roku (data wpływu do Urzędu 12 kwietnia 2013 roku) skutecznie uzupełnionego w dniu 22 maja 2013 roku, inwestora – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13b, 03-194 Warszawa, reprezentowanego przez p. Zenona Chęć, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji:

Ostrzeżenie meterologiczne

20 czerwca 2013
OSTRZEŻENIE Nr 73
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 20.06.2013 do godz. 20:00 dnia 21.06.2013
Przebieg: Temperatura maksymalna w czwartek (20.06) od 29°C do 31°C, w piątek (21.06)
od 31°C do 33°C. Temperatura minimalna od 16°C do 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Szymon Ogórek
Godzina i data wydania: godz. 12:05 dnia 19.06.2013
Wiadomość SMS: IMGW PIB OSTRZEGA: UPAL/1 woj. mazowieckie od 12:00/20.06 do 20:00/21.06.2013 temp. maks 29-33 st, temp min 16-19 st

WCZK MUW
/-/ Przemysław Bardziński
.

Ostrzeżenie meterologiczne

18 czerwca 2013
OSTRZEŻENIE NUMER 78/II/2013
BURZE Z GRADEM
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 12:00 dnia 18-06-2013 do godz. 00:00 dnia 19-06-2013
Obszar: województwo mazowieckie (głównie południowa część).
Przebieg: Prognozuje się w rejonie ww. województwa występowanie bardzo silnych burz, podczas których nie wykluczone będą intensywne opady deszczu od 20 do 40 mm, opad gradu do 3 i więcej cm oraz wiatr wiejący z kierunków zmiennych z prędkością do 70-80 km/h i powyżej tej wartości.
Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.
Uwagi: Brak.
Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 18-06-2013 godz. 01:51
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

.

znak

Już wkrótce 22 czerwca 2013 r. w Pokrzywnicy odbędzie się działanie programu PaT! Będzie to Ogólnopolska Noc Profilaktyki! W całym kraju, tego samego dnia, w tych samych godzinach, będziemy mówić o profilaktyce! O „Modzie na życie bez uzależnień”! 

Działanie rozpocznie  się o godz. 15:30 na placu przed budynkiem Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

  Zatrzymajmy się na chwilę 22 czerwca 2013 r. o godz. 16.00, połóżmy prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm. Rytm WOLNYCH SERC. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie, by chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniami. Tylko 60 sekund. Tak niewiele, a znaczyć będzie tak bardzo dużo.

Zaprośmy to tego gestu wszystkich tam gdzie mieszkamy, w sobotnie, czerwcowe popołudnie, by zjednoczył się cały kraj w trosce o to, aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbierały wolności życia. W trosce o to, by dzieci, młodzież i dorośli byli tak bardzo razem i tak bardzo prawdziwi w tak ważnej sprawie.

Serdecznie zapraszamy

.

1 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156