Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Oznakowanie posesji

29 sierpnia 2013
MIESZKAŃCY GMINY POKRZYWNICA
 
         Ninieszym przypominam o obowiązku oznakowania nieruchomości zabudowanych na terenie gminy Pokrzywnica. Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287, z późn. zm.) właściciele lub zarządcy nieruchomości zabudowanych zobowiązani są do umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy. Jeżeli budynek położony jest w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości umieszcza się również na ogrodzeniu.
       Prawidłowe oznakowanie posesji ułatwi firmie BŁYSK-BIS Sp. z o.o. odbiór odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy.
                                                   Wójt
                               /-/ Adam Dariusz Rachuba

.

ZAWIADOMIENIE
          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 27 sierpnia 2013r. (wtorek) o godz. 1400 w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy.

Ostrzeżenie meterologiczne

2 sierpnia 2013
OSTRZEŻENIA Nr 84
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Upał/2
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 04.08.2013 do godz. 20:00 dnia 08.08.2013
Przebieg: Od niedzieli 04.08.2013 przewiduje się temperaturę maksymalną od 30°C do 34°C. Temperatura minimalna od 15°C do 19°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: W zależności od rozwoju sytuacji ostrzeżenie może zostać przedłużone.
Dyżurny synoptyk: Katarzyna Ścisłowska
Godzina i data wydania: godz. 13:56 dnia 01.08.2013

WCZK MUW
/-/ Piotr Najda

.

UWAGA!
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Niniejszym informujemy, iż  uchwałą Nr XXIX/164/2013 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 2 lipca 2013 r. przyjęty   został nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pokrzywnica.
Właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie składali przedmiotowej deklaracji  lub chcą złożyć jej korektę zobowiązani są złożyć ją na nowym obowiązującym druku.
            Wszyscy właściciele, którzy dotychczas złożyli deklaracje nie muszą składać ich ponownie na nowych drukach.

.

OSTRZEŻENIE NUMER 97/II/2013
BURZE Z GRADEM
Stopień zagrożenia: 1
Ważność: od godz. 04:00 dnia 29-07-2013 do godz. 00:00 dnia 30-07-2013
Obszar: województwo kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, pomorskie, warmińsko-mazurskie.
Przebieg: W miarę upływu godzin prognozuje się wystąpienie burz, które miejscami mogą być gwałtowne. Towarzyszyć będą im intensywne opady deszczu o wydajności do 40mm, lokalnie opady gradu do 4cm oraz porywisty wiatr do 90km/h. Najintensywniejszy przebieg burze będą mieć po południu i wieczorem. Wtedy też nie można wykluczyć pojawienia się zjawisk o charakterze nawałnicowym.
Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.
Uwagi: Brak.
Dyżurny prognosta: Dariusz Wierzbicki (centrum@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 29-07-2013 godz. 01:57
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o.

.

O G Ł O S Z E N I E
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM
             Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje, że od dnia 01. 08 2013 r. do 30.08.2013 r. przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
na II półrocze 2013 r. / pokój Nr 1 na parterze/
 
          Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01.02.2013 r. do 31.07.13 r.

.

1 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 156