Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Prognoza pogody

5 grudnia 2013

PROGNOZA POGODY DLA POLSKI
Ważna od 05-12-2013, godz. 19:00 do 06-12-2013, godz. 7:00

 UWAGA !!! W CZASIE WAŻNOŚCI PROGNOZY PRZEWIDUJE SIĘ WYSTĄPIENIE GROŹNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH.

W godzinach późno popołudniowych i wieczornych nad Polskę od zachodu nasunie się strefa bardzo silnego wiatru o sile wichury, która będzie obecna przez całą ważność prognozy. Początkowo najbardziej gwałtowny wiatr prognozowany jest na zachodzie i północy, natomiast nocą z czwartku na piątek szczególnie mocno powieje w pasie nadmorskim (możliwe porywy o prędkości powyżej 100-115 km/h), gdzie dodatkowo może pojawić się zjawisko niebezpiecznej cofki. Bardzo silnym porywowm wiatru będą też towarzyszyć opady śniegu o zmiennym natężeniu – należy się więc liczyć z wystąpieniem silnych zawiei śnieżnych.

SYTUACJA SYNOPTYCZNA:

Znad Morza Północnego na wschód, a więc nad Skandynawię i środkową część Bałtyku będzie się przemieszczać centrum bardzo silnego układu niżowego, który prawdopodobnie osiągnie kryteria spełniające orkan. Niż ten wytworzy bardzo duży gradient baryczny, który pomiędzy jego centrum, a silnym wyżem ulokowanym nad Atlantykiem wyniesie aż około 70-75 hPa. Przez Polskę początkowo przewędruje chłodny front układu, zaś następnie sięgnie okluzja. Niż ten spowoduje dynamiczny spływ arktycznej o cechach morskich masy powietrza.

SZCZEGÓŁY PROGNOZY NA NOC:

W ciągu nocy zachmurzenie największe będzie wzdłuż frontu chłodnego, który szybko będzie wędrować na wschód i południowy – wschód. Za strefą frontową zacznie się przejaśniać i rozpogadzać, jednak należy się liczyć z występowaniem konwekcyjnych opadów śniegu o zmiennym, w tym także silnym natężeniu, zwłaszcza w pobliżu Bałtyku. Niewykluczone, że, szczególnie nad ranem (lub w drugiej części nocy), na północnym – zachodzie pojawią się lokalne burze śnieżne (wpływ tzw. „efektu jeziora” na Morzu Bałtyckim). Również na froncie spodziewane są opady białego puchu, którego natężenie będzie zmienne (charakter zarówno wielkoskalowy, jak i konwekcyjny). Temperatura minimalna powietrza wyniesie od -3/-4 ºC na północnym – wschodzie do 4 ºC na wybrzeżu. Wiatr największą siłę osiągnie w pasie nadmorskim, gdzie w porywach może osiągać i przekraczać prędkość aż 100-115 km/h (podobnie będzie w górach). W głębi północnej i północno – zachodniej Polski może powiać do około 85-100, lokalnie 105 km/h. Na pozostałym obszarze powieje z prędkością ok. 60-90 km/h. Ciśnienie o północy w Warszawe wyniesie 990 hPa i w kolejnych godzinach będzie dość stabilne..

baner 8.3

Gmina Pokrzywnica ogłasza nabór uczestników projektu:

Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Pokrzywnica

Grupami uprawnionymi do ubiegania się o udział w projekcie są:

  1. A.  Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania pomocy w ramach systemu wsparcia społecznego;
  2. B.  Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym (wskaźnik ten za rok 2011 wynosi 1226,95 zł);
 KRYTERIA PRZYDZIELENIA WSPARCIA 

A. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania pomocy w ramach systemu wsparcia społecznego;

  1. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje ( Dział I, Art.8 Ust.1 Ustawy o pomocy społecznej):
  1. Osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 542 zł netto;
  2. Osobie w rodzinie, w której miesięczny dochód na osobę nie przekracza 456 zł netto;
  3. Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

2. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: rodzinom, których miesięczny dochód netto nie przekracza 539 zł na osobę w rodzinie lub 623 zł na osobę w rodzinie, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

 

B. Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym (wskaźnik ten za rok 2011 wynosi 1226,95 zł).

Ustala się, że dzieci kwalifikujące się do projektu muszą posiadać minimum średnią ocen w wysokości 4,5 potwierdzaną zaświadczeniem ze szkoły za rok 2012/2013.

Ocena opisowa pozytywna będzie uznawana także kwalifikującą do projektu.

Formularze można pobierać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy- Biuro Projektu pok. nr 12. lub  stronie http://pokrzywnica.pl/urzad/ewykluczenie/

Zainteresowani udziałem w projekcie powinni składać formularze rekrutacyjne osobiście w biurze projektu: Urząd Gminy w Pokrzywnicy pok. nr 12.

Nabór uczestników do projektu trwa od: 12.11.2013r – 27.11.2013r. w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 CEL DZIAŁANIA

1. Celem Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu tj. zwiększenie możliwości dostępu do Internetu, dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, w szczególności wśród społeczności lokalnych.

2. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Pokrzywnica, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności, dostępu do domowego odbioru Internetu, w tym dostarczenie sprzętu komputerowego, instalacji i serwisowanie sprzętu wraz z oprogramowaniem oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu osobom biorącym udział w projekcie, a także wyposażenie świetlic placówek oświatowych w sale komputerowe.

 Termin realizacji projektu 15.02.2013r do 31.10.2015r.

Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu: Urząd Gminy w Pokrzywnicy pok. nr 12, na stronie www.pokrzywnica.pl lub pod nr tel. 23 691 88 44, 23 691 88 42.

 Projekt, „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Pokrzywnica, jest współfinansowany w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion;

Wartość projektu: 1.070.660,00

.

Odpady Wielkogabarytowe

31 października 2013

błysk

Harmonogram

WYWOZU ODPADÓW ROK 2013

 Odpady Wielkogabarytowe

MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANE: Łępice, Witki, Niestępowo Włościańskie, Koziegłowy, Olbrachcice, Łubienieca, Łubienieca Superunki, Nowe Niestępowo, Pogorzelec, Dzierżenin, Mory, Klaski, Karniewek, Gzowo, Zaborze, Strzyże, Obrębek

HARMONOGRAM 2013 Wielkogabarytowe, Elektorśmieci 08.11.2013 r.

MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANE: Łosewo, Budy Ciepielińskie, Trzepowo, Murowanka, Klusek, Gajówka Klusek, Pobyłkowo Małe, Pobyłkowo Duże, Budy Pobyłkowskie, Ciepielin, Wólka Zaleska, Kępiaste, Pokrzywnica, Obręb, Dzbanice, Świeszewo, Trzepowo, Murowanka, Budy Obrębskie, Piskornia, Pomocnia

HARMONOGRAM 2013 Wielkogabarytowe, Elektrośmieci 09.11.2013 r.
 Nie zapomnij wystawić odpadów – godzina: 7:00!
Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe,np.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, szafki, opony itp.
Uwaga !!!

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju odpady budowlane i remontowe takie jak deski drewniane, ramy okienne, drzwi, płoty, płytki jak również części samochodowe (np. zderzaki, szyby).

Elektrośmieci!!!

to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka,  wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie.

BYŁYSK1.

Informacja o możliwości odbioru pojemnika

Uprzejmie informujemy, iż właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a nie posiadają pojemnika przeznaczonego do gromadzenia odpadów mogą go odebrać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy. Istnieje również możliwość dowiezienia pojemnika na posesje. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem  telefonu  (23)6918792.

.

Koncert Wojska Polskiego 2013

18 października 2013
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
W dniu 11 października o godz. 17.00 (piątek) w Publicznym Gimnazjum w Dzierżeninie odbył się koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Spektakl został zorganizowany przez Wójta Gminy Pokrzywnica oraz Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie.

W trakcie koncertu zaprezentowane zostały zarówno utwory o tematyce wojskowej jak również fragmenty słynnych musicali a wśród nich: „Upiór w operze”, „Skrzypek na dachu”, „Nie czekaj na mnie w Argentynie”, „Evita”, „Time to say goodbye”. Zaprezentowany program zapewnił niezwykły nastrój. Barwne widowisko zgromadziło liczną publiczność, która wypełniła halę.

.

XXXII sesja Rady Gminy 29.10.2013r.

18 października 2013
ZAWIADOMIENIE
 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, – zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 29 października 2013r. (wtorek) o godz. 11 00 w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy.

Więcej…

INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Niniejszym informujemy, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na ten sam numer konta, na które uiszczane są podatki lokalne:
Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica
29 8232 0005 0100 2336 2001 0006
 
W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ………, miejscowość …………..……., nr domu ……/lub miejscowość ………………, nr działki ………
TERMINY UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Øza III KWARTAŁ 2013           do 20 października 2013 r.
Øza IV KWARTAŁ 2013           do 20 stycznia 2014 r.
Øza I KWARTAŁ 2014             do 20 kwietnia 2014 r.
Øza II KWARTAŁ 2014            do 20 lipca 2014 r.
Øza III KWARTAŁ 2014           do 20 października 2014 r.
Øza IV KWARTAŁ 2014           do 20 stycznia 2015 r.

.

1 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 149