Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

I N F O R M A C J A

Informuję, iż w dniu 23.05.2013r. (czwartek) Urząd Gminy w Pokrzywnicy
będzie czynny do godz. 14:00.

Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

.

Ważna informacja!!!

21 maja 2013
WAŻNA INFORMACJA ! 

Wójt Gminy Pokrzywnica informuje, iż w związku z kapitalnym remontem instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Gminy
w okresie od 24.05.2013 r. do 10.09.2013 r. 
nastąpią utrudnienia w pracy Urzędu Gminy, GOPS i Gminnej Biblioteki Publicznej.
 

Sekretariat Urzędu Gminy zostanie przeniesiony
na parter pok. Nr 1                        (pomieszczenie GOPS).
 

Sekretariat GOPS zostanie przeniesiony do pok. Nr 6(parter- pomieszczenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej). 

Gminna Biblioteka Publiczna będzie funkcjonowała bez zakłóceń w zakresie korzystania z księgozbiorów. Dostęp do Internetu i sprzętu komputerowego w tym okresie będzie niemożliwy. 

W sprawach nie wymagających osobistej wizyty w urzędzie proszę o komunikowanie się telefonicznie bądź drogą mailową (pocztą elektroniczną). 

Wszyscy interesanci będą załatwiani w sekretariacie urzędu na  parterze pok. Nr 1

 .

I N F O R M A C J A

Informuję, iż w dniu 31.05.2013r. (piątek)
Urząd Gminy w Pokrzywnicy będzie nieczynny.

     Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

.

Zapraszamy do współtworzenia programu współpracy na 2014 rok!
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządoweoraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
 
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program współpracy obowiązujący w roku 2013. Program na 2013 rok dostępny jest na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiegowww.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy”.
 
Uwagi do Programu zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści Programu, uzupełnień i doprecyzowania zapisów, itp. W celu składania propozycji przygotowany został formularz konsultacyjny oraz ankieta. Elektroniczna wersja formularza i ankiety dostępne są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” —> Konsultacje programu na rok 2014:http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/konsultacje_programu_wspolpracy_na_rok_2014.html
Formularz i ankietę w wersji elektronicznej można odesłać na adres:dialog@mazovia.pl. Formularz i ankietę w wersji papierowej można odesłać pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4, 03-472 Warszawa lub przekazać pracownikom Urzędu Marszałkowskiego na spotkaniach informacyjno konsultacyjnych, w czerwcu 2013 r. w: Płocku, Ciechanowie, Radomiu, Warszawie, Siedlcach i Ostrołęce.
Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom. Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza do udziału we współtworzeniu najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym w kolejnym roku.

 .

Turniej piłki nożnej

21 maja 2013

ZAPRASZAMY

NA GMINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DLA DOROSŁYCH
W DNIU 26 Maja 2013 ROKU O GODZ. 16.OO
NA boisku GKS Pokrzywnica

organizowany w ramach V europejskiego tygodnia sportu dla wszystkich,
XIX sportowy turniej Miast i gmin 2013

Organizatorzy : EMIL IWIŃSKI WRAZ.
ZGŁOSZENIA I INFORMACJE POD NR 794 997 959
DO DNIA 24 MAJA 2013 ROKU

* TURNIEJ DLA PEŁNOLETNICH Mieszkańców gminy pokrzywnica,
NIEODPŁATNY

.

logo_wspl-(1)
GABINET STOMATOLOGICZNY W POKRZYWNICY 

FILIA PORADNI STOMATOLOGICZNEJ WOJSKOWEJ SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPZOZ W LEGIONOWIE

            Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej posiadającym osobowość prawną z siedzibą w Legionowie. WSPL rozpoczęła działalność w lipcu 1999 roku. Stale rozwijamy naszą ofertę i staramy się podnieść jakość świadczonych przez nas usług medycznych. Placówka świadczy wysokospecjalistyczne usługi medyczne wszystkim ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz realizuje inne świadczenia w zakresie ochrony zdrowia.
 Dzięki podpisaniu dodatkowej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia stomatologiczne możemy zapewnić mieszkańcom Pokrzywnicy i okolic bezpłatne konsultacje i leczenie w ramach ubezpieczenia.
            W odpowiedzi na oczekiwania naszych Pacjentów w dniu 15.05.2013 r. w budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy został uruchomiony nowoczesny gabinet stomatologiczny.
Będziemy starali się zapewnić Państwu prawdziwie rodzinną atmosferę oraz możliwie szybką obsługę. Szacunek dla Państwa czasu jak i troska o Państwa zdrowie jest naszym podstawowym priorytetem. U nas termin wizyty u lekarza można umówić telefonicznie dzwoniąc pod numer: 503-533-905 bądź osobiście.
            W naszej przychodni w Legionowie posiadamy trzy gabinety stomatologiczne. Oferujemy usługi z zakresu: stomatologii zachowawczej, estetycznej, protetyki, endodoncji, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, RTG zębów.
Zapraszamy do korzystania z usług naszego gabinetu w Pokrzywnicy oraz naszej przychodni w Legionowie.
Pamiętajmy: Wzajemny szacunek owocuje dobrą współpracą.

.

Ogłoszenie o przetargu na odbiór odpadów
 
Niniejszym informujemy, iż w dniu 06.05.2013 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pokrzywnica. Oferty należy składać w terminie do 17.05.2013 r.
Więcej informacji na stroniewww.bip.pokrzywnica.pl

.

Informacja dla Beneficjentów projektu:
„Partnerstwo i innowacyjność dla środowiska – efektywne wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Pokrzywnica”.
Gmina Pokrzywnica informuje, iż do dnia 28 maja br. został przedłużony termin składania podpisanych umów na montaż kolektorów słonecznych.

 .

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 14 maja 2013 r(wtorek) ogodz. 14 00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej…

1 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143