Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Proces cyfryzacji

20 marca 2013

Proces cyfryzacji

Cyfryzacja telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastąpienie tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesną techniką cyfrową, należy do jednego z najważniejszych projektów w sferze publicznej łączących zagadnienia społeczne, ekonomiczne i techniczne. Sygnał analogowy ma być całkowicie zastąpiony przez cyfrowy (co oznacza wyłączenie nadajników analogowych) nie później niż 31 lipca 2013 r.
Wdrożenie, opartej na standardzie DVB-T (Digital Video Broadcasting–Terrestrial), naziemnej telewizji cyfrowej stanowić będzie zasadniczy zwrot technologiczny. W chwili obecnej coraz bardziej zauważalne stają się ograniczenia obecnie wykorzystywanych analogowych telewizyjnych systemów transmisyjnych, które w porównaniu do innych współczesnych cyfrowych systemów łączności radiowej, wykorzystują niewspółmiernie dużo zasobów częstotliwości.
Cyfrowa technika nadawania sygnału telewizyjnego umożliwi:
  • nadawanie większej liczby programów telewizyjnych,
  • poprawę jakości obrazu i dźwięku,
  • wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition Television),
  • równoległe nadawanie kilku ścieżek dźwiękowych (np. w kilku językach oraz dźwięku przestrzennego).
szczególowe informacje na stronie www.cyfryzacja.gov.pl

.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, zwołuję XXVII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 21 marca 2013 r.(czwartek)godz. 14 00w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
AKTUALNA OFERTA SPRZEDAŻY
 Urząd Gminy w Pokrzywnicy oferuje do sprzedaży drewno opałowe w następującym asortymencie pozycje nr:
  1. Sosna – ilość 5,40 mp, cena 100 zł + 8% VAT
  2. Sosna – ilość 4,90 mp, cena 100 zł + 8% VAT
  3. Sosna – ilość 12,00 mp , cena 100 zł + 8% VAT
  4. Sosna– ilość 7,10 mp, cena 100 zł + 8% VAT
  5. Sosna – ilość 4,30 mp, cena 100 zł + 8% VAT
Zainteresowani mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Referatu Inwestycji i Rozwoju pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu Więcej informacji pod nr tel (23) 691 88 44.
             Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

 .

Oferta sprzedaży

11 marca 2013
OFERTA SPRZEDAŻY
Urząd Gminy w Pokrzywnicy oferuje do sprzedaży drewno opałowe w następującym asortymencie:
1.      Dąb – ilość 17,5 mp, cena 120 zł + 8% VAT
2.      Akacja – ilość 18,00 mp, cena 120 zł + 8% VAT
3.      Sosna – ilość 5,40 mp, cena 100 zł + 8% VAT
4.      Olcha – ilość 2,00 mp, cena 100 zł + 8% VAT
5.      Sosna – ilość 4,90 mp, cena 100 zł + 8% VAT
6.      Sosna – ilość 12,00 mp , cena 100 zł + 8% VAT
7.      Dąb – ilość 15,00 mp, cena 120 zł + 8% VAT
8.      Dąb – ilość 3,00 mp, cena 120 zł + 8% VAT
9.      Sosna– ilość 7,10 mp, cena 100 zł + 8% VAT
10. Brzoza – ilość 3,00 mp, cena 100 zł + 8% VAT
11. Sosna – ilość 4,30 mp, cena 100 zł + 8% VAT
12. Dąb – ilość 10,00 mp, cena 120 zł + 8% VAT
Zainteresowani mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, Referatu Inwestycji i Rozwoju pokój nr 13 w godzinach pracy Urzędu. Więcej informacji pod nr tel (23) 691 88 44.
             Wójt Gminy
/-/ Adam Dariusz Rachuba

.

kwiatki
Szanowne Panie
Z okazji Dnia Kobiet przekazujemy wszystkim Paniom – mieszkankom Gminy Pokrzywnica– najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz w pracy zawodowej.Życzymy, aby zawsze pamiętano o Waszej codziennej pracy, nieustannym trudzie, poświęceniu i trosce o innych oraz nadawanym przez Was sensie życia.Niech uśmiech i szczęście towarzyszy Paniom każdego dnia.

Z wyrazami najwyższego szacunku

Przewodniczący Rady Gminy
w Pokrzywnicy                                                                           
Wójt Gminy

     /-/ Krzysztof Lubelski                                                    /-/ Adam Dariusz Rachuba

.

 krus

Organizatorem Konkursu jest Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie. Konkurs przebiega we współorganizacji m.in. jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i ma na celu promocję bezpieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie skutków degradacji środowiska naturalnego spowodowanego działalnością rolniczą.

Do udziału w Konkursie zapraszamy osoby pełnoletnie prowadzące działalność rolniczą. Konkurs przebiega w 2 etapach (Placówki Terenowej KRUS i wojewódzkim). Uczestnik ma za zadanie rozwiązać test wiedzy z zakresu zasad BHP podczas pracy w rolnictwie. Laureat I miejsca etapu PT KRUS reprezentować będzie swoją Placówkę Terenową w Konkursie na etapie wojewódzkim.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Placówce Terenowej KRUS

Termin zgłoszeń upływa 10 maja b.r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie. Na laureatów czekają cenne nagrody ufundowane przez organizatorów..

NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
W związku ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Gminy zobowiązana była podjąć uchwały, (co uczyniła w dniu 28 grudnia 2012 r.), na podstawie których stworzony zostanie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Pokrzywnica. System ten zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r.  Objęte nim zostaną zarówno nieruchomości zamieszkałe jak i niezamieszkałe, czyli np. zakłady pracy, instytucje, szkoły, sklepy oraz działki rekreacyjne.

 

.

Komunikat

6 lutego 2013
KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA
 
SZANOWNI
MIESZKAŃCY GMINY
 
POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE ODWOŁANE
 
 
Zarządzeniem nr 11/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku Starosty Pułtuskiego zostało odwołane pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie pułtuskim dla gmin: Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica, Zatory.
   Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Pokrzywnica

.

Wymiana dowodów osobistych w 2013 roku
I N F O R M A C J A
Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuję, że w 2013 roku mija dziesięcioletni okres ważności pierwszych dowodów osobistych wydanych w miejsce książeczkowych. W bieżącym roku tracą ważność dokumenty tożsamości wydane w 2003 roku i są w tym dniu utraty ważności automatycznie unieważniane przez system wydanych dowodów osobistych.
Posiadacz dowodu osobistego powinien sprawdzić na dokumencie termin jego ważności.
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego.
Wymiana dowodów jest bezpłatna .

.

1 132 133 134 135 136 137 138 139