Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Wycieczka do Warszawy

30 maja cała społeczność uczniowska z PSP w Nowym Niestępowie wraz z Radą Pedagogiczną i rodzicami wyruszyła na wycieczkę w ramach obchodów Dnia Rodziny i Programu Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Pierwszym punktem był Pałac w Wilanowie. Zwiedziliśmy i podziwiliśmy zespół pałacowo – ogrodowy, który był ulubioną siedzibą króla Jana III Sobieskiego. Wszyscy podziwialiśmy architekturę nawiązującą do form antycznych , renesansowych i barokowych oraz ogród , który posiada dwa poziomy. Prawdziwą gratką było wejście na teren zrekonstruowanego obozu króla Jana III Sobieskiego z 1683 roku z bitwy pod Wiedniem. Następnie wyruszyliśmy do Powsina , gdzie znajduje się Ogród Botaniczny.Podczas spaceru obserwowaliśmy kolekcje flory polskiej, rosliny drzewiaste, użytkowe, ozdobne, tropikalne i subtropikalne. Podczas wędrówki  ,mimo iż  byliśmy na Mazowszu , mieliśmy namiastkę krajobrazu tatrzańskiego.Pokonując wzniesiony szlak przenieśliśmy się na chwilę w polskie Tatry. Największym zaskoczeniem dla nas była Pomarańczarnia , gdzie widzieliśmy na drzewach cytryny, pomarańcze i mandarynki. Mimo roznoszonego zapachu nie mogliśmy skosztować cytrusów.

Wszyscy świetnie się bawiliśmy i ponadto miliśmy okazję wszyscy razem uczestniczyć w wycieczce.

Samorząd Uczniowski

Galeria zdjęć

.

Koło Ekologiczne „Konwalia” działające przy PSP im. W. Machnowskiego w Nowym Niestępowie zdobyło wyróżnienie w konkursie „Zostań przyjacielem ptaków” organizowanym przez „Tygodnik Ciechanowski”

Galeria zdjęć

.

ŚWIĘTO RODZINY W PSP IM. DOROTY GELLNER W POBYŁKOWIE DUŻYM

1 czerwca 2014 w Publicznej Szkole Podstawowej im. Doroty Gellner odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka.
Dla licznie przybyłych dzieci, rodziców, mieszkańców okolicznych wiosek przygotowano wiele atrakcji.
Panie mogły skorzystać bezpłatnie z porad kosmetyczki i profesjonalnego makijażu.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się strzelnica, na której można było sprawdzić swoje umiejętności. Dla najlepszych strzelców właściciele strzelnicy przygotowali nagrody.
Dzieci mogły korzystać z atrakcji „wesołego miasteczka”.
Przygotowano dwie loterie. W loterii fantowej dzieci wygrywały maskotki, książki, płyty i inne ciekawe nagrody. Ogromnym powodzeniem cieszyła się także druga loteria, w której głównymi nagrodami były: rower, tablet i telefon komórkowy.
Impreza miała charakter rodzinny, więc wspólnie przy stolikach próbowano ciasta upieczonego przez rodziców i kiełbasek z grilla
Oczywiście nie mogło zabraknąć części artystycznej, w której wystąpili uczniowie z klasy „0” oraz grupa uczniów z klas starszych.
Niedzielne popołudnie upłynęło wszystkim w miłej, rodzinnej atmosferze.

Społeczność szkolna PSP im. Doroty Gellner  dziękuje rodzicom, sponsorom i przedstawicielom OSP w Pobyłkowie Dużym za pomoc w organizacji festynu.

Galeria zdjęć

.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./, zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na
dzień 16 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
3. Przyjecie protokołów: z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 28 marca 2014r. i 25 kwietnia 2014r.
4. I n t e r p e l a c j e
5. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 r.”
6. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pokrzywnicy za 2013 rok.”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapatrzenia w wodę na
terenie gminy Pokrzywnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pokrzywnica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  gminy za 2013 r.
a) wystąpienie Wójta Gminy;
b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy
Pokrzywnica sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 r.
c) przedstawienie Uchwały Nr 4/2013 Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2014r.
w sprawie wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za 2013 rok i wniosku w
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pokrzywnica,
d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
e) dyskusja, stanowiska Komisji stałych Rady Gminy na temat rozpatrzenia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
f) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy, przyjętym uchwałą nr 4/2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
16. Wolne wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie sesji.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Dnia 5 czerwca 2014r. (czwartek) o godz. 14.30 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Pokrzywnica.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem budżetowym za I kwartał 2014r.
4. Wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodniczący Komisji
/-/ Wiesław Król

.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Dnia 4 czerwca 2014r. (środa) o godz. 14.30 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Pokrzywnica.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. Wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodnicząca Komisji
/-/ Wiesława Gronczewska

.

OSTRZEŻENIE NUMER 139/II/2014 BURZE Z GRADEM

 Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 09:00 dnia 28-05-2014 do godz. 22:00 dnia 28-05-2014

Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, podlaskie.

Przebieg: W rejonie głównie południowych i południowo wschodnich części ww. województw prognozuje się występowanie silnych i gwałtownych burz, podczas których największym zagrożeniem będzie intensywny opad deszczu od 10 do 30 mm, lokalnie opad gradu do 1-2 cm i wiatr wiejący w porywach od 70 do 75 km/h z kierunków północnych.

Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 28-05-2014 godz. 01:17
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o..

WYCIECZKA DO PARKU LINOWEGO

 Kontynuując realizację programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł” w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie zorganizowano wycieczkę do parku linowego w Nieporęcie. W ramach poprawy kondycji fizycznej i przezwyciężenia własnych słabości, a zarazem wspaniałej zabawy w dniu 9 maja 2014r. Uczniowie klasy  III, IV, V i VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie pod opieką pani Wiolety Piotrowskiej, Wiesławy Gronczewskiej, Agnieszki Osieckiej i pani Justyny Zalewskiej odbyły wycieczkę do Parku Linowego ,,Radocha”, położonego na terenie Portu Jachtowego Nieporęt, tuż nad Jeziorem Zegrzyńskim.
Po odbyciu odpowiedniego szkolenia dzieci mogły spróbować swoich sił na trzech trasach: żółtej, zielonej i niebieskiej. Śmiałkowie natomiast mogli wypróbować swoich sił na najtrudniejszej trasie -czerwonej.
Mimo wielu trudności wszystkim udało się pokonać tor przeszkód, świetnie się przy tym bawiąc. W drodze powrotnej  zatrzymaliśmy się na posiłek w McDonald ‘s.

Zajęcia zorganizowano kontynuując program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”. Uczniowie poznając sposoby spędzania czasu wolnego będą zachęcać swoich rodziców do odwiedzenia parku linowego i wspólnej zabawy.

 Galeria zdjęć

.

 OSTRZEŻENIE NUMER 136/II/2014
BURZE Z GRADEM

 Ważność: od godz. 10:00 dnia 26-05-2014 do godz. 04:00 dnia 27-05-2014

Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, podlaskie.

Przebieg: W rejonie ww. województw prognozuje się występowanie silnych i gwałtownych burz, podczas których towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu od 10 do 30 mm, opady gradu o wielkości do 2-3 cm, a także wiatr wiejący w porywach do 80 km/h z kierunków północno wschodnich.

Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Uwagi: Nastapiła zmiana obszaru obowiązywania ostrzeżenia. Korekta treści ostrzeżenia.

Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum@meteosky.eu)

Ostrzeżenie wydano: 26-05-2014 godz. 00:01

Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o..

1 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 153