Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Wójt Gminy Pokrzywnica
podaje do publicznej wiadomości
 
że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.. U. 2010, Nr 102 poz..651 ze zm./, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy ul. Jana Pawła II 1, przez okres 21 od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia został wywieszony wykaz nieruchomościzabudowanej pawilonem handlowym oznaczonej numerami 494/2 i 495/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica przeznaczonej do najmu.
Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż Adam Dariusz Rachuba

.

Urząd Gminy w Pokrzywnicy  poszukuje osób chętnych na prowadzenie

  gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w budynku
Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II nr 1

Osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny 23 691 88 44.

.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 30 stycznia 2013 r. (środa)o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Zwrot podatku akcyzowego

18 stycznia 2013
OGŁOSZENIEZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje,
że od dnia 01.02.2013 r. do 28.02.2013 r. w pokoju Nr 10
przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I półrocze.
Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01.08.2012 r. do 31.01.2013 r.

 

.

Szanowni Państwo,

w imieniu pana posła JAROSŁAWA KALINOWSKIEGO chcielibyśmy zaprosić mieszkańców  Gminy do uczestnictwa w konkursie fotograficznym „POLSKA W UE – UE W POLSCE” w którym można wygrać WYJAZD DO BRUKSELI.W konkursie wziąć udział może osoba w każdym wieku – wystarczy, że wykona zdjęcie, którego tematyka nawiązywać będzie do tytułu konkursu, następnie prześle je do nas za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.kalinowski.pl w terminie do 31 marca 2013 roku.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w maju – wszystkie zdjęcia zostaną ocenione przez jury i nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych – „Młodzi” i „Dorośli”.

Nagroda główna dla autorów trzech najlepszych zdjęć z każdej kategorii to WYJAZD DO BRUKSELI (w przypadku nieletnich wyjazd z opiekunem), połączony ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego.

Ponadto, 50 najlepszych zdjęć opublikujemy na stronie www.kalinowski.pl
W dniach 1-31 maja 2013 roku wezmą one udział w głosowaniu internautów. Zwycięzca konkursu internetowego również wygra wycieczkę do stolicy Unii Europejskiej.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.kalinowski.pl

.

Postaw na rodzinę

16 stycznia 2013
20 grudnia 2012 roku w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Dzierżeninie miał miejsce finał ogólnopolskiej  kampanii Postaw na rodzinę.
Uroczystość ta  została połączona z Wigilią szkolną.

 

Galeria zdjęć

.

Rozpoczyna się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu
dla uczniów szkół podstawowych, który w tym roku przebiegać będzie pod hasłem:Bezpiecznie na wsi – powiedz STOP upadkom!

upadek-(2)                     krus

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu. Liczymy również, iż do udziału w Konkursie dołączą instytucje, organizacje oraz przedsiębiorstwa działające na rzecz poprawy pracy w rolnictwie.
XI Ogólnokrajowy Konkurs
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego
gospodarstwo                                  krus

Rozpoczyna się nowa kolejna edycja konkursu na bezpieczne gospodarstwo rolne.

Więcej…

1 130 131 132 133 134 135 136