Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm./, zwołuję XXXVII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na
dzień 16 czerwca 2014 r. (poniedziałek) o godz. 11 00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
3. Przyjecie protokołów: z XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytych w dniach: 28 marca 2014r. i 25 kwietnia 2014r.
4. I n t e r p e l a c j e
5. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za 2013 r.”
6. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pokrzywnicy za 2013 rok.”
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zapatrzenia w wodę na
terenie gminy Pokrzywnica.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Pokrzywnica.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.
11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  gminy za 2013 r.
a) wystąpienie Wójta Gminy;
b) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy
Pokrzywnica sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2013 r.
c) przedstawienie Uchwały Nr 4/2013 Komisji Rewizyjnej z dnia 17 kwietnia 2014r.
w sprawie wykonania budżetu Gminy Pokrzywnica za 2013 rok i wniosku w
sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Pokrzywnica,
d) przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.
e) dyskusja, stanowiska Komisji stałych Rady Gminy na temat rozpatrzenia
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 r.
f) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej dot. udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy, przyjętym uchwałą nr 4/2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
16. Wolne wnioski i oświadczenia.
17. Zamknięcie sesji.
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia
radnemu brania udziału w pracach organów gminy.

.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
Dnia 5 czerwca 2014r. (czwartek) o godz. 14.30 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Pokrzywnica.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem budżetowym za I kwartał 2014r.
4. Wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodniczący Komisji
/-/ Wiesław Król

.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Dnia 4 czerwca 2014r. (środa) o godz. 14.30 w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Pokrzywnica.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
3. Wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodnicząca Komisji
/-/ Wiesława Gronczewska

.

OSTRZEŻENIE NUMER 139/II/2014 BURZE Z GRADEM

 Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 09:00 dnia 28-05-2014 do godz. 22:00 dnia 28-05-2014

Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, podlaskie.

Przebieg: W rejonie głównie południowych i południowo wschodnich części ww. województw prognozuje się występowanie silnych i gwałtownych burz, podczas których największym zagrożeniem będzie intensywny opad deszczu od 10 do 30 mm, lokalnie opad gradu do 1-2 cm i wiatr wiejący w porywach od 70 do 75 km/h z kierunków północnych.

Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Uwagi: Brak.

Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum@meteosky.eu)
Ostrzeżenie wydano: 28-05-2014 godz. 01:17
Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o..

WYCIECZKA DO PARKU LINOWEGO

 Kontynuując realizację programu profilaktycznego „Zachowaj trzeźwy umysł” w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie zorganizowano wycieczkę do parku linowego w Nieporęcie. W ramach poprawy kondycji fizycznej i przezwyciężenia własnych słabości, a zarazem wspaniałej zabawy w dniu 9 maja 2014r. Uczniowie klasy  III, IV, V i VI Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Gzowie pod opieką pani Wiolety Piotrowskiej, Wiesławy Gronczewskiej, Agnieszki Osieckiej i pani Justyny Zalewskiej odbyły wycieczkę do Parku Linowego ,,Radocha”, położonego na terenie Portu Jachtowego Nieporęt, tuż nad Jeziorem Zegrzyńskim.
Po odbyciu odpowiedniego szkolenia dzieci mogły spróbować swoich sił na trzech trasach: żółtej, zielonej i niebieskiej. Śmiałkowie natomiast mogli wypróbować swoich sił na najtrudniejszej trasie -czerwonej.
Mimo wielu trudności wszystkim udało się pokonać tor przeszkód, świetnie się przy tym bawiąc. W drodze powrotnej  zatrzymaliśmy się na posiłek w McDonald ‘s.

Zajęcia zorganizowano kontynuując program profilaktyczny „Zachowaj trzeźwy umysł”. Uczniowie poznając sposoby spędzania czasu wolnego będą zachęcać swoich rodziców do odwiedzenia parku linowego i wspólnej zabawy.

 Galeria zdjęć

.

 OSTRZEŻENIE NUMER 136/II/2014
BURZE Z GRADEM

 Ważność: od godz. 10:00 dnia 26-05-2014 do godz. 04:00 dnia 27-05-2014

Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie, podlaskie.

Przebieg: W rejonie ww. województw prognozuje się występowanie silnych i gwałtownych burz, podczas których towarzyszyć im będą intensywne opady deszczu od 10 do 30 mm, opady gradu o wielkości do 2-3 cm, a także wiatr wiejący w porywach do 80 km/h z kierunków północno wschodnich.

Skutki: łamanie gałęzi; ryzyko utraty życia; ryzyko wybuchu pożaru; utrudnienia komunikacyjne; zaburzenia w pracy urządzeń elektrycznych.

Uwagi: Nastapiła zmiana obszaru obowiązywania ostrzeżenia. Korekta treści ostrzeżenia.

Dyżurny prognosta: Jacek Markiewicz (centrum@meteosky.eu)

Ostrzeżenie wydano: 26-05-2014 godz. 00:01

Centrum Prognoz Meteorologicznych MeteoSky Sp. z o.o..

Spotkanie z patronem

W piątek 16 maja 2014 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Doroty Gellner w Pobyłkowie Dużym odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 4 rocznicy nadania imienia naszej szkole. Gościem honorowym była nasza patronka-p Dorota Gellner. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Urzędu Gminy w Pokrzywnicy, ksiądz proboszcz, osoby współpracujące ze szkołą oraz dość liczna grupa uczniów i rodziców.
W spotkaniu uczestniczył także dziennikarz lokalnej gazety.
Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania naszego hymnu.
Z kolei pani dyrektor Teresa Makowska przywitała przybyłych gości, a później rozpoczęła się uroczysta akademia, w której wystąpili uczniowie z klas III – VI. Tematem przewodnim części artystycznej była twórczość naszej patronki. Szkolni aktorzy recytowali wiersze i śpiewali piosenki p. Doroty Gellner. Zabrali także widzów w baśniowy świat dobrej wróżki Genowefy, która potrafiła spełniać dziecięce marzenia. Punktem kulminacyjnym uroczystości były tańce patronki i uczniów.
Spotkanie odbyło się w kameralnym nastroju w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, gdzie zaproszeni goście i rodzice zasiedli przy stolikach z ciastem, kawą, herbatą.
Zaproszonym gościom, rodzicom i uczniom za przybycie na rocznicową uroczystość dziękują: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna oraz rada samorządu uczniowskiego.

Galeria zdjęć

.

W Leśniczówce.
22 maja 2014r. uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami byli na wycieczce w Leśniczówce w Klusku. Wysłuchali prelekcji n.t. lasu – jego mieszkańców, ochrony i znaczenia dla człowieka. Podczas ćwiczeń praktycznych uczniowie uczyli się mierzyć wysokość drzewa. Wzięli udział w konkursie wiedzy przyrodniczej p.t. „Las wokół nas”. Dużą wiedzą wykazali się uczniowie klasy III, którzy zajęli I miejsce w konkursie. Klasa I zajęła II miejsce a klasa II – III miejsce.
Po intelektualnych zmaganiach i praktycznych ćwiczeniach odbyło się wspólne ognisko. Wycieczka wszystkim się podobała.
Dziękujemy panu leśniczemu – p. Lechowi Stańczakowi za miłą i serdeczną atmosferę podczas spotkania oraz rodzicom, którzy pomogli w przygotowaniu ogniska.

Galeria zdjęć

.

1 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 150