Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Komunikat

6 lutego 2013
KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA
 
SZANOWNI
MIESZKAŃCY GMINY
 
POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE ODWOŁANE
 
 
Zarządzeniem nr 11/2013 z dnia 6 lutego 2013 roku Starosty Pułtuskiego zostało odwołane pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie pułtuskim dla gmin: Pułtusk, Obryte, Pokrzywnica, Zatory.
   Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Pokrzywnica

.

Wymiana dowodów osobistych w 2013 roku
I N F O R M A C J A
Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuję, że w 2013 roku mija dziesięcioletni okres ważności pierwszych dowodów osobistych wydanych w miejsce książeczkowych. W bieżącym roku tracą ważność dokumenty tożsamości wydane w 2003 roku i są w tym dniu utraty ważności automatycznie unieważniane przez system wydanych dowodów osobistych.
Posiadacz dowodu osobistego powinien sprawdzić na dokumencie termin jego ważności.
Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego.
Wymiana dowodów jest bezpłatna .

.

Komunikat

4 lutego 2013
KOMUNIKAT
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA
 
SZANOWNI
MIESZKAŃCY GMINY
 
 
Na podstawie zarządzenia nr 8/2013 z dnia 3 lutego 2013 roku Starosty Pułtuskiego w sprawie wprowadzenia alarmu powodziowego w powiecie pułtuskim dla gmin: Pułtusk, Pokrzywnica, Zatory, informuję mieszkańców Gminy Pokrzywnica, a szczególnie z miejscowości położonych w bliskim sąsiedztwie rzeki Narew, a mianowicie:
KLUSEK, DZIERŻENIN, KARNIEWEK, POGORZELEC, GZOWO, ŁUBIENICA-SUPERUNKI
proszę właścicieli posesji o zabezpieczenie mienia przed ewentualnym zniszczeniem go przez falę powodziową lub przed kradzieżą (dotyczy osób, które będą ewakuowane, jeśli zajdzie taka potrzeba), jak również bieżący monitoring stanu rzeki w niedalekiej odległości od miejsca zamieszkania.
Należy także regularnie śledzić komunikaty umieszczane na stronie internetowej Gminy Pokrzywnicy pod adresem: pokrzywnica.pl
dyżur całodobowy pod numerem telefonu:
kom. 0 698 788 443,
———————————————————————————————
w godzinach pracy, tj. 8oo-16oo
(23)691-88-33, (23)691-87-21, 
kom. 0 509 498 457,
fax. (23)691-85-55.
   Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Pokrzywnica

.

Wójt Gminy Pokrzywnica
podaje do publicznej wiadomości
 
że stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.. U. 2010, Nr 102 poz..651 ze zm./, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy ul. Jana Pawła II 1, przez okres 21 od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia został wywieszony wykaz nieruchomościzabudowanej pawilonem handlowym oznaczonej numerami 494/2 i 495/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Pokrzywnica przeznaczonej do najmu.
Wójt Gminy Pokrzywnica
mgr inż Adam Dariusz Rachuba

.

Urząd Gminy w Pokrzywnicy  poszukuje osób chętnych na prowadzenie

  gabinetu stomatologicznego zlokalizowanego w budynku
Urzędu Gminy w Pokrzywnicy przy Al. Jana Pawła II nr 1

Osoby chętne proszone są o kontakt telefoniczny 23 691 88 44.

.

ZAWIADOMIENIE
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, zwołuję XXVI Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 30 stycznia 2013 r. (środa)o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Zwrot podatku akcyzowego

18 stycznia 2013
OGŁOSZENIEZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM

Urząd Gminy w Pokrzywnicy informuje,
że od dnia 01.02.2013 r. do 28.02.2013 r. w pokoju Nr 10
przyjmowane są wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na I półrocze.
Do wniosku należy dołączyć imienne faktury VAT zakupu oleju napędowego za okres od 01.08.2012 r. do 31.01.2013 r.

 

.

Szanowni Państwo,

w imieniu pana posła JAROSŁAWA KALINOWSKIEGO chcielibyśmy zaprosić mieszkańców  Gminy do uczestnictwa w konkursie fotograficznym „POLSKA W UE – UE W POLSCE” w którym można wygrać WYJAZD DO BRUKSELI.W konkursie wziąć udział może osoba w każdym wieku – wystarczy, że wykona zdjęcie, którego tematyka nawiązywać będzie do tytułu konkursu, następnie prześle je do nas za pomocą formularza znajdującego się na stronie www.kalinowski.pl w terminie do 31 marca 2013 roku.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w maju – wszystkie zdjęcia zostaną ocenione przez jury i nagrodzone w dwóch kategoriach wiekowych – „Młodzi” i „Dorośli”.

Nagroda główna dla autorów trzech najlepszych zdjęć z każdej kategorii to WYJAZD DO BRUKSELI (w przypadku nieletnich wyjazd z opiekunem), połączony ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego.

Ponadto, 50 najlepszych zdjęć opublikujemy na stronie www.kalinowski.pl
W dniach 1-31 maja 2013 roku wezmą one udział w głosowaniu internautów. Zwycięzca konkursu internetowego również wygra wycieczkę do stolicy Unii Europejskiej.

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny na stronie www.kalinowski.pl

.

1 117 118 119 120 121 122 123