Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

logo krus

 

XII edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław  Komorowski, a patronat medialny: dwutygodnik Agro Serwis, miesięcznik AGROmechanika, tygodnik „Zielony Sztandar” oraz  telewizja interaktywna AGRO NEWS com.pl i TVP1.
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Organizatorami konkursu są:

 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • Państwowa Inspekcja Pracy,
 • inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy
  w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn rolniczych o ile zadeklarują swój udział w organizacji konkursu.

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 14 marca 2014r.

Regulamin
Zgłoszenie.

21 stycznia tradycyjnie w szkole zawitali niezwykli goście , oczywiście były to Babcie i Dziadkowie. Uczniowie od wielu tygodni przygotowywali się do tego dnia. Najpierw wykonali zaproszenia, później wzięli udział w warsztatach plastyczno- technicznych , na których wykonali odlewy gipsowe. Pomalowane i udekorowane zostały wręczone dziadkom i babciom. Oczywiście przez cały czas trwały próby do akademii. Wreszcie nadszedł 21 stycznia . Goście przybyli. Gdy każdy zajął miejsce , w szkole zabrzmiała czołówka ze znanego programu telewizyjnego ” Familiady” . W rolę prowadzącego wcielił się uczeń klasy II  Kamil Ausfeld. Rywalizowały dwie drużyny : Babcie  i Dziadkowie ( oczywiście również uczniowie).
Nie zabrakło kawałów , piosenek i układów tanecznych. Wynikiem ostatecznym zmagań obu drużyn był oczywiście remis , a nagroda została przekazana wszystkim obecnym na sali.
Końcowym akcentem były życzenia ,wśród obecnych nie zabrakło łez wzruszenia. Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie , mamy nadzieję , że chwile z nami spędzone będą wspominane przez długi czas.

Galeria zdjęć

.

ZAWIADOMIENIE

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 29 stycznia 2014r. (środa) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad oraz jego zmian.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego przeznaczonego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Pokrzywnica na rok 2014.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2013.
 10. Wolne wnioski i oświadczenia.
 11. Zamknięcie sesji.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę dla pracodawcy do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w

Projekty uchwał.

.

Ogłoszenie

23 stycznia 2014

Pokrzywnica, 23.01.2014r.

 OGŁOSZENIE

Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Pokrzywnica, z dnia 20 marca 2012r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pokrzywnica wyznaczam termin składania wniosków o dotację na w/w zadania do 6 lutego 2014r.

.

W dniu 21.01.2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Pokrzywnicy odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
W chłodnym, zimowym styczniu są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu – Dzień Babci i Dziadka. Tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy jest obchodzenie tych świąt. Jak co roku tak i w tym babcie i dziadkowie zostali zaproszeni na specjalną uroczystość. Szkołę odwiedziło liczne grono babć i dziadków. Powitała wszystkich dyrektor placówki Marzena Przybysz, a uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: p. Anny Izbickiej, p.Katarzyny Pawlak oraz p. Gabrieli Marciniak przedstawili gościom program artystyczny. Po występach wnucząt babcie i dziadkowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

Galeria zdjęć

.

Szanowni Państwo,

PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa w ramach podstawowej działalności wykonuje przebudowy, rozbudowy i  modernizacje stacji i linii wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej, za pomocą której dostarczmy prąd do Państwa obiektów. Intensywna eksploatacja pozytywnie wpływa na stan techniczny sieci i tym samym na zmniejszenie zagrożenia awariami.

Ze względu na wykonywane prace remontowo – eksploatacyjne czasami konieczne jest całkowite wyłączenie pewnych elementów sieci i w związku z tym wstrzymanie na kilka, a nawet kilkanaście godzin, dostaw energii. Zdajemy sobie sprawę, że każda przerwa w dostawie prądu jest uciążliwa i bardzo dezorganizuje codzienne życie. W związku z tym staramy się tak zorganizować i przygotować prace w terenie, aby trwały one możliwie jak najkrócej.

O planowanych przerwach staramy się powiadomić z pięciodniowym wyprzedzeniem jak najszersze grono mieszkańców terenu, których ograniczenie dotyczy. Dotychczas w rejonie wyłączeń rozwieszaliśmy ulotki oraz systematycznie zamieszczamy aktualne informacje o planowanych wyłączeniach na naszej stronie internetowej. Z uwagi na sygnały Klientów, że rozwieszane ulotki są niepraktyczne i nie spełniają swojego zadania, podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od plakatowania w terenie. W zamian zapraszamy na stronę internetową i rekomendujemy korzystanie z funkcji tzw. Newsletetra, czyli automatycznego e-maila. Uważamy, że jest to obecnie najbardziej skuteczny sposób przekazywania potrzebnych i pilnych informacji.
Odbiorcy prądu z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą, korzystając ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.plzamówić newsletter, czyli automatyczny e-mail,w którym odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowych przerwach w dostawie energii.
Zapraszamy Państwa do korzystania z informacji na stronie internetowej i zamówienia na swój adres e-mailowy informacji o planowych wyłączeniach prądu.

Z poważaniem,
PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa

.

Ostrzeżenie

20 stycznia 2014

OSTRZEŻENIE NUMER 35/II/2014
OBLODZENIE / GOŁOLEDŹOPADY MARZNĄCE

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 22:00 dnia 19-01-2014 do godz. 13:00 dnia 21-01-2014

Obszar: województwo łódzkie, mazowieckie.

Przebieg: W rejonie województwa łódzkiego oraz południowej i częściowo centralnej części województwa mazowieckiego prognozuje się występowanie długotrwałych słabych opadów deszczu lub mżawki, a także deszczu ze śniegiem, które mogą być marznące, a także powodujące gołoledź i oblodzenia. Dodatkowo mogą pojawić się opady w postaci ziarnistego śniegu lub grudek lodu. Temperatury powietrza będą występować na poziomie od -5°C do -1°C.

Skutki: łamanie gałęzi i drzew; oblodzenie i awarie napowietrznych linii przesyłowych; śliskie powierzchnie dróg i chodników; utrudnienia komunikacyjne; utrudnienia komunikacyjne występujące na dużym obszarze; zjawisko gołoledzi.

Uwagi: Nastąpiła zmiana treści, stopnia i ważności ostrzeżenia..

Urząd Gminy w Pokrzywnicy uprzejmie informuje, że 20 stycznia 2014 r. mija termin wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2013 r.
Dane do przelewu:
 Nazwa odbiorcy:
 Urząd Gminy w Pokrzywnicy
 Aleja Jana Pawła II 1,  06-121 Pokrzywnica
Nr rachunku odbiorcy:
 Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica
 29 8232 0005 0100 2336 2001 0006
Tytułem:
 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ……., miejscowość, nr domu/lub miejscowość, nr działki.
 Terminy uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
                                   2013 rok
 za IV kwartał 2013   do 20 stycznia 2014r.
                                   2014 rok
 za I kwartał 2014     do 20 kwietnia 2014r.
za II kwartał 2014     do 20 lipca 2014r.
za III kwartał 2014   do 20 października 2014r.
za IV kwartał 2014   do 20 stycznia 2015r.

.

znak

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Oddział Regionalny w Warszawie
ogłasza w roku 2014

 IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn.

„Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu! 

Głównym organizatorem Konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego, które zgłoszą swój akces w powyższym przedsięwzięciu.  Konkurs na Mazowszu ma charakter 2-etapowy.

W roku 2013 wzięło w nim udział ponad 6 tyś dzieci z 465 szkół.

W tym roku założeniem Konkursu jest zwrócenie szczególnej uwagi na zapobieganie wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

Na terenie Mazowsza Konkurs przebiega w 2 etapach: Placówki Terenowej KRUS oraz wojewódzkim. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych klas 0-VI, w dwóch kategoriach wiekowych (I grupa: klasy 0-III, II grupa: klasy IV-VI). Zadaniem dziecka, uczestnika Konkursu będzie wykonanie pracy plastycznej o tematyce związanej z zapobieganiem wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwie.

Zgłoszenie udziału szkoły w Konkursie dokonuje szkoła do dnia 10 marca br. do właściwej miejscowo Placówki Terenowej KRUS.

Prace plastyczne laureatów trzech pierwszych miejsc etapu wojewódzkiego z każdej kategorii wiekowej niniejszego Konkursu wezmą udział w etapie centralnym Konkursu.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.

Na laureatów poszczególnych etapów Konkursu czekają nagrody.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać Placówce Terenowej KRUS w Pułtusku.

 PT KRUS w Pułtusku
Ul. Reformacka 12,
06-100 Pułtusk
Tel. 23 6919415
e-mail: pultusk@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl.

1 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 134