Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
tel.: 23 691 87 21
fax: 23 691 85 55
email: ug@pokrzywnica.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek
8:00 -16:00
Wtorek 9:00 - 17:00

Numer rachunku do podatków i innych opłat

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

Aktualności

Odpady Wielkogabarytowe

31 października 2013

błysk

Harmonogram

WYWOZU ODPADÓW ROK 2013

 Odpady Wielkogabarytowe

MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANE: Łępice, Witki, Niestępowo Włościańskie, Koziegłowy, Olbrachcice, Łubienieca, Łubienieca Superunki, Nowe Niestępowo, Pogorzelec, Dzierżenin, Mory, Klaski, Karniewek, Gzowo, Zaborze, Strzyże, Obrębek

HARMONOGRAM 2013 Wielkogabarytowe, Elektorśmieci 08.11.2013 r.

MIEJSCOWOŚCI OBSŁUGIWANE: Łosewo, Budy Ciepielińskie, Trzepowo, Murowanka, Klusek, Gajówka Klusek, Pobyłkowo Małe, Pobyłkowo Duże, Budy Pobyłkowskie, Ciepielin, Wólka Zaleska, Kępiaste, Pokrzywnica, Obręb, Dzbanice, Świeszewo, Trzepowo, Murowanka, Budy Obrębskie, Piskornia, Pomocnia

HARMONOGRAM 2013 Wielkogabarytowe, Elektrośmieci 09.11.2013 r.
 Nie zapomnij wystawić odpadów – godzina: 7:00!
Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe,np.: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, szafki, opony itp.
Uwaga !!!

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju odpady budowlane i remontowe takie jak deski drewniane, ramy okienne, drzwi, płoty, płytki jak również części samochodowe (np. zderzaki, szyby).

Elektrośmieci!!!

to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Są nimi zużyte, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka,  wiertarki i inne podobne sprzęty zasilane na prąd lub na baterie.

BYŁYSK1.

Informacja o możliwości odbioru pojemnika

Uprzejmie informujemy, iż właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a nie posiadają pojemnika przeznaczonego do gromadzenia odpadów mogą go odebrać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy. Istnieje również możliwość dowiezienia pojemnika na posesje. Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem  telefonu  (23)6918792.

.

Koncert Wojska Polskiego 2013

18 października 2013
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
W dniu 11 października o godz. 17.00 (piątek) w Publicznym Gimnazjum w Dzierżeninie odbył się koncert w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Spektakl został zorganizowany przez Wójta Gminy Pokrzywnica oraz Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie.

W trakcie koncertu zaprezentowane zostały zarówno utwory o tematyce wojskowej jak również fragmenty słynnych musicali a wśród nich: „Upiór w operze”, „Skrzypek na dachu”, „Nie czekaj na mnie w Argentynie”, „Evita”, „Time to say goodbye”. Zaprezentowany program zapewnił niezwykły nastrój. Barwne widowisko zgromadziło liczną publiczność, która wypełniła halę.

.

XXXII sesja Rady Gminy 29.10.2013r.

18 października 2013
ZAWIADOMIENIE
 
          Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: /t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./, – zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Pokrzywnica na dzień 29 października 2013r. (wtorek) o godz. 11 00 w Świetlicy Wiejskiej w Pokrzywnicy.

Więcej…

INFORMACJA O NUMERZE KONTA BANKOWEGO NA KTÓRE NALEŻY UISZCZAĆ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
Niniejszym informujemy, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na ten sam numer konta, na które uiszczane są podatki lokalne:
Bank Spółdzielczy Pułtusk O/Pokrzywnica
29 8232 0005 0100 2336 2001 0006
 
W tytule wpłaty należy wpisać: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres ………, miejscowość …………..……., nr domu ……/lub miejscowość ………………, nr działki ………
TERMINY UISZCZANIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:
Øza III KWARTAŁ 2013           do 20 października 2013 r.
Øza IV KWARTAŁ 2013           do 20 stycznia 2014 r.
Øza I KWARTAŁ 2014             do 20 kwietnia 2014 r.
Øza II KWARTAŁ 2014            do 20 lipca 2014 r.
Øza III KWARTAŁ 2014           do 20 października 2014 r.
Øza IV KWARTAŁ 2014           do 20 stycznia 2015 r.

.

Gdynia, 09.10.2013r.
Informacja prasowa
Zbadaj się w miesiącu walki z rakiem piersi!
Badanie mammograficzne (prześwietlenie piersi) to najskuteczniejsza metoda wykrywania wczesnych objawów raka piersi. Już niebawem takie badanie znów można będzie wykonać w mammobusie FADO Centrum Usług Medycznych, należącym do grupy LUX MED, który odwiedzi powiat pułtuski.
Październik to miesiąc walki z rakiem piersi. To dobra okazja do wykonania badania! Zainteresuj się, czy Twoja Żona, Mama i Siostra uczestniczą w profilaktycznych badaniach piersi!
Paniom, które ukończyły 50 rok życia (do 69 lat) przysługuje bezpłatne badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowanego przez NFZ.
Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Badania nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, które emituje jest nie większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia. Więcej…

Obwieszczenie

4 października 2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 2 października 2013 r.
 
               Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz uchwałą Nr XVI/114/2002 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 185, poz. 4191) – podaje się do publicznej wiadomości informację o granicach i numerze okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych w okręgu oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokrzywnica, zarządzonych na dzień 24 listopada 2013 r.
Numer
okręgu wyborczego
Granica okręgu wyborczego
Liczba wybieranych radnych
 
8
sołectwa: Piskornia, Łosewo
 
1
Gminna Komisja Wyborcza ma siedzibę w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy.
                                                 W Ó J T
                                                   Adam Dariusz Rachuba

.

1 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 128