Okres zimowy – odpady mokre

5 marca 2018
OKRES ZIMOWY
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w okresie zimowym odpady mokre muszą
być przetrzymywane w workach a następnie wkładane do
kosza. Zapobiegnie to przymarznięciu odpadów. Dodatkowo
informujemy, iż odpady przymarznięte do pojemnika
nie zostaną odebrane.

.