Ogłoszenie

Niniejszym informuję, że dn. 11 maja 2020 r. zostanie wznowiona działalność Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy.

Ze względu na wciąż trwającą pandemię COVID-19 , przedszkole będzie funkcjonowało z zachowaniem szczególnych restrykcji w oparciu o wytyczne  Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

  1. Grupa przedszkolna nie może liczyć więcej niż 10 osób.
  2. Do przedszkola będą przyjmowane w pierwszej kolejności :
  1. dzieci rodziców pracujących w służbie zdrowia, służbach mundurowych , w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych,
  2. dzieci obojga pracujących rodziców w przypadku ,gdy rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodzice w terminie do 5 maja do godz. 16 00 powinni pisemnie oświadczyć zgłoszenie dziecka do przedszkola, określić godziny, w których dziecko faktycznie musi przebywać w przedszkolu, podając aktualny nr. telefonu. Jednocześnie rodzice składają oświadczenie o zatrudnieniu i zapoznają się z regulaminem wydanym przez dyrektora przedszkola. Dyrektor dokonuje wyboru dzieci do danej grupy.

Dane należy przesyłać na adres e-mail : przedszkole@pokrzywnica.pl

Więcej informacji pod nr. tel. 236918715 lub 236918869.

 

WÓJT

Adam Dariusz Rachuba