Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla

Na podstawie art. 14a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r, poz. 2236 ze zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 roku  o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r, poz. 877) , Gmina Pokrzywnica ogłasza sprzedaż końcową preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

  1. Wnioski o zakup przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie od dnia 24 maja do dnia 30 czerwca 2023 roku.
  2. Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej – ok. 9,45 tony ekogroszku.
  3. Cena za tonę paliwa stałego wynosi 2.000,00 zł brutto.

Warunki zakupu węgla w ramach sprzedaży końcowej.

nowelizacja  ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych:

–  znosi limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe,

– umożliwia zakup węgla przez mieszkańców innych gmin po dołączeniu do wniosku  zaświadczenia wójta lub burmistrza o wypłaconym dodatku węglowym lub potwierdzeniu, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zgodne z art. 2, ust. 1 ustawy o dodatku węglowym.

Sprzedaż węgla odbywa się wg kolejności złożonych wniosków lub zaświadczeń, do wyczerpania zapasów, do dnia 31 lipca 2023 roku.

Jednocześnie informuje się, że wnioski o zakup złożone przed dniem ogłoszenia sprzedaży końcowej, pozostawia się bez rozpoznania.

Wójt Gminy Pokrzywnica
/~/ Adam Dariusz Rachuba