Ogłoszenie

9 Styczeń 2023 r.
Redaktor: rebala
Ogłoszenie

Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XVIII/87/2012 Rady Gminy Pokrzywnica, z dnia 20 marca 2012 r. , w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Pokrzywnica wyznaczam termin składania wniosków o dotację na w/w zadania do 27 stycznia 2023 roku. Wysokość środków na 2023 rok przeznaczonych na dotację wynosi 70.000,00 zł.

Wójt Gminy

                                                                     Adam Dariusz Rachuba