ODBIÓR AZBESTU Z TERENU GMINY POKRZYWNICA

Gmina Pokrzywnica informuje, że w dniach  07 – 15 listopada 2019 r. firma ŁGW Rembud z siedzibą przy ul. Mieszkalnej 41/24, 963-378 Łódź dokona odbioru azbestu z terenu gminy Pokrzywnica od osób, które w terminie do  01 lipca br. złożyły w Urzędzie Gminy wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu.

Mieszkańcy o terminie odbioru zostaną dodatkowo powiadomieni  telefonicznie przez wykonawcę przedmiotowych prac.

Jednocześnie informujemy, iż odbiór i utylizacja  azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w roku 2019 r. jest w 100% finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest”.