ODBIÓR AZBESTU Z TERENU GMINY POKRZYWNICA

14 Wrzesień 2021 r.
Redaktor: kaminska
ODBIÓR AZBESTU Z TERENU GMINY POKRZYWNICA

Gmina Pokrzywnica informuje, że demontażu i odbioru azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w bieżącym roku dokona: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe “PIOTR” Piotr Jaczyński z siedzibą w Lesznie przy ul. Warszawskiej 38B, 05-084 Leszno.

Mieszkańcy o terminie odbioru zostaną dodatkowo poinformowani telefonicznie przez wykonawcę przedmiotowych prac.

Termin realizacji prac: od 25.08.2021 r. do 15.10.2021 r.

Jednocześnie informujemy, iż odbiór i utylizacja azbestu z terenu gminy Pokrzywnica w roku 2021 r. jest finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania wyrobów zawierających azbest”