OBWODNICA AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ PRZEZ TEREN GMINY POKRZYWNICA – KONSULTACJE SPOŁECZNE (w terminie od 10 lutego do 10 marca 2020 r.)

20 Luty 2020 r.
Redaktor: jankowska
OBWODNICA AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ PRZEZ TEREN GMINY POKRZYWNICA – KONSULTACJE SPOŁECZNE (w terminie od 10 lutego do 10 marca 2020 r.)

Konsultacje dotyczą m.in.:

PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S10 I OBWODNICY AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ

PRZEBIEGU KORYTARZA ODCINKA LINII KOLEJOWEJ NR 20

Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o. poinformował tutejszy Urząd, że prowadzi proces konsultacji społecznych w zakresie opracowywania projektu dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL), co zostało podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej urzędów wojewódzkich (BIP) oraz w ogólnopolskich dziennikach prasowych. Dbając o jak najszersze dotarcie z tą informacją do wszystkim potencjalnie zainteresowanych, szczególnie mieszkańców gminy z obszaru objętego analizą, informujemy, że:

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl

Termin konsultacji społecznych: od 10 lutego do 10 marca 2020 r. Zachęcamy do zgłaszania uwag bezpośrednio na stronie internetowej https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl  (formularz on-line otwiera się po wybraniu części dokumentu, do której odnosi się uwaga).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

LINKI DO PROJEKTÓW DOKUMENTÓW:

Projekt dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL) https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

MAPY PRZEBIEGU DROGI EKSPRESOWEJ S10 I OBWODNICY AGLOMERACJI WARSZAWSKIEJ (A50/S50) – Arkusz Nr 4 obrazuje przebieg trasy przez teren gminy Pokrzywnica https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw

MAPY PRZEBIEGU KORYTARZA ODCINKA LINII KOLEJOWEJ NR 20 https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k02

ZGŁASZANIE UWAG https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Prosimy też zapoznać się z załącznikami przebiegu powyższych inwestycji.

Załączniki

ATLAS-Map-drogi-ekspresowej
360952 KB
ATLAS-Map-drogi-ekspresowej-ARKUSZ-NR-4
1683576 MB
Teren-gminy-Pokrzywnica
2638129 MB
LINIA-KOLEJOWA-atlas-przebiegu
421758 KB
LINIA-KOLEJOWA-ciąg-Nr-2
1519448 MB
Linia-kolejowa
1425799 MB
Zgłaszanie-uwag
110714 KB