Zabytki

23 września 2013

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW
GMINY POKRZYWNICA

 Zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446, z późn. zm.) Wójt Gminy Pokrzywnica prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy.

 

WYKAZ ZABYTKÓW UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY POKRZYWNICA

BUDY CIEPIELIŃSKIE

 1. Budynek mieszkalny nr  15 murowany  ok. 1930 r.
 2. Budynek mieszkalny nr  17  cegła  ok. 1930 r. 

 

BUDY OBRĘBSKIE

 1. Budynek mieszkalny nr    7  drewniany  1 ćw. XX w. 
 2. Budynek mieszkalny nr  12  drewniany  1 ćw. XX w.
 3. Budynek mieszkalny nr  16  drewniany  ok. 1930 r.
 4. Budynek mieszkalny nr  20  drewniany  1 ćw. XX w.

 

BUDY POBYŁKOWSKIE

 1. Budynek mieszkalny nr  11 cegła  ok. 1930 r.

 

CIEPIELIN

 1. Budynek mieszkalny nr   1  drewniany  ok. 1920 r. 
 2. Budynek mieszkalny nr   2  drewniany  ok. 1920 r. 
 3. Budynek mieszkalny nr 17 drewniany   ok. 1930 r. 

 

DZBANICE

 1. Budynek mieszkalny  nr   3  drewniany 1 ćw. XX w.
 2. Budynek gospodarczy   nr 10 cegła ok. 1930 r.
 3. Budynek mieszkalny nr 13 drewniany 1 ćw. XX w.
 4. Budynek mieszkalny nr 29 drewniany ok. 1920 r.   
 5. Kapliczka przydrożna murowana 2 poł. XIX w.   

 

DZIERŻENIN

 1. Kościół pw. św. Tomasza Apostoła murowany 1910-1917   
 2. Cmentarz parafialny rzymsko- katolicki 2 poł. XIX w.

 

GZOWO

 1. Ślady osady wczesnośredniowiecznej  XI-XII w.
 2. Kapliczka przydrożna murowana 1900 r. 

 

 

KOZIEGŁOWY

 1. Budynek mieszkalny nr 26 murowany ok. 1930 r.
 2. Osada wczesnośredniowieczna XI w.  

 

ŁĘPICE

 1. Budynek mieszkalny nr  5 drewniany  1 ćw. XX w. 
 2. Kapliczka przydrożna murowana 2 poł. XIX w. 

 

 

ŁOSEWO

 1. Budynek mieszkalny nr   7  drewniany  ok. 1920 r.   
 2. Budynek mieszkalny nr 16 drewniany  ok. 1920 r.    
 3. Budynek mieszkalny nr 17 drewniany  ok. 1920 r.    
 4. Kapliczka przydrożna murowano-metalowa  1895 r.

 

ŁUBIENICA

 1. Budynek mieszkalny nr 24 drewniany  ok. 1920 r.
 2. Kapliczka przydrożna murowana 2 poł. XIX w.

 

ŁUBIENICA SUPERUNKI

 1. Budynek mieszkalny nr 30 drewniany 30-te lata XX w. 

 

MUROWANKA

 1. Budynek mieszkalny nr  5 drewniany  1 ćw. XX w.       
 2. Budynek mieszkalny nr  8 drewniany 30-te lata XX w.

 

NOWE NIESTĘPOWO

 1. Resztki parku dworskiego , połowa XIX w. 
 2. Kapliczka przydrożna murowana   2 poł. XIX w. 

 

OBRĘB

 1. Budynek mieszkalny  nr   8  drewniany  ok. 1930 r.  

 

OBRĘBEK

 1. Budynek mieszkalny  nr  20 drewniany ok. 1920 r.   
 2. Kapliczka przydrożna murowano-metalowa, 1896 r.
 3. Kapliczka przydrożna murowana   1 ćw. XX w.

 

PISKORNIA

 1. Budynek mieszkalny  nr    9 murowany  ok. 1930 r.     
 2. Budynek mieszkalny  nr  11 drewniany  ok. 1930 r.    
 3. Budynek gospodarczy   nr  23 murowany  ok. 1930 r.
 4. Budynek mieszkalny nr 33 drewniany 1 ćw. XX w.       
 5. Budynek mieszkalny nr 55 drewniany    1 ćw. XX w.   
 6.  Kapliczka przydrożna  murowana, metal 1900 r.        

 

 

POBYŁKOWO DUŻE

 1. Budynek mieszkalny nr  11 murowany  ok. 1930 r.   
 2. Kapliczka przydrożna murowana, metal  1 ćw. XX w.
 3. Kapliczka przydrożna murowana, metal  1891 r.

 

POBYŁKOWO MAŁE

 1. Budynek mieszkalny  nr  49 drewniany  1 ćw. XX w.
 2. Budynek mieszkalny  nr  59 drewniany  ok. 1920 r.   
 3. Kapliczka przydrożna murowana 1910 r.

POKRZYWNICA

 1. Cmentarz parafialny rzymsko- katolicki,  Aleja Jana Pawła II 14, ok. poł. XIX w.
 2. Budynek gospodarczy , Aleja Fatimska 1, ok. 1930 r.
 3. Budynek mieszkalny , Aleja Fatimska 6, 1 ćw. XX w. 
 4. Budynek mieszkalny, Aleja Fatimska 43, 1 ćw. XX w.  
 5. Budynek mieszkalny , ul. Leśna 1, 1951-1952 r.             
 6. Budynek mieszkalny, ul. Szkolna 2, 1 ćw. XX w.         
 7. Budynek mieszkalny, ul. Szkolna 2, ok. 1930 r.          
 8. Kapliczka przydrożna murowana   1913 r.                 

 

POMOCNIA

 1. Budynek mieszkalny  nr  3 drewniany, 1976 r.  

 

TRZEPOWO

 1. Budynek mieszkalny  nr  21 drewniany  1 ćw. XX w.   
 2. Budynek mieszkalny  nr  23 drewniany  1 ćw. XX w.   
 3. Kapliczka przydrożna murowana 2 poł. XIX w.

 

WITKI

 1.  Budynek mieszkalny nr  13 drewniany  ok. 1920 r.   
 
WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY POKRZYWNICA UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY POKRZYWNICA
 
Lp.
Miejscowość
Nr obszaru AZP
Nr stanowiska na obszarze AZP
Nr stanowiska w miejscowości
1
Budy Pobyłkowskie
50-66
22
1
2
Ciepielin
50-66
11
1
3
Dzbanice
49-67
6
1
4
Dzbanice
49-67
7
1
5
Dzierżenin
49-67
3
1
6
Dzierżenin
50-67
8
1
7
Dzierżenin
50-67
9
2
8
Dzierżenin
50-67
10
3
9
Dzierżenin
50-67
11
4
10
Dzierżenin
50-67
12
5
11
Dzierżenin
50-67
13
6
12
Dzierżenin
50-67
14
7
13
Gzowo
48-67
10
2
14
Karniewek
49-67
1
1
15
Karniewek
49-67
2
2
16
Karniewek
49-67
4
3
17
Karniewek
49-67
5
4
18
Karniewek
49-67
8
1
19
Karniewek
49-67
9
2
20
Koziegłowy
48-67
6
2
21
Koziegłowy
48-67
7
3
22
Koziegłowy
47-67
6
1
23
Koziegłowy
47-67
44
2
24
Koziegłowy
47-67
45
3
25
Klusek
50-67
7
1
26
Klusek
50-67
21
2
27
Łubienica
48-67
4
1
28
Łubienica
48-67
5
2
29
Murowanka
50-67
17
1
30
Nowe Niestępowo
48-67
9
1
31
Pobyłkowo Duże
50-66
10
1
32
Pobyłkowo Duże
50-66
23
2
33
Pobyłkowo Duże
50-66
24
3
34
Pobyłkowo Małe
50-67
15
1
35
Pobyłkowo Małe
50-67
16
2
36
Pobyłkowo Małe
50-67
18
3
37
Pobyłkowo Małe
50-67
19
4
38
Pobyłkowo Małe
50-67
20
5
39
Pobyłkowo Małe
50-66
1
6
40
Pobyłkowo Małe
50-66
2
7
41
Pobyłkowo Małe
50-66
3
8
42
Pobyłkowo Małe
50-66
4
9
43
Pobyłkowo Małe
50-66
5
10
44
Pobyłkowo Małe
50-66
6
11
45
Pobyłkowo Małe
50-66
7
12
46
Pobyłkowo Małe
50-66
8
13
47
Pobyłkowo Małe
50-66
9
14
48
Strzyże
48-67
3
1
49
Wólka Zaleska
50-66
21
1
 AZP- Archeologiczne Zdjęcie Polski

Na terenie gminy nie zachowały się historyczne założenia ruralistyczne. W szeregu miejscowości  gminy zachowało się jednak sporo obiektów zabytkowych, z których jedynie niewielka ilość  została wpisana do rejestru zabytków. Wśród obiektów zabytkowych większość stanowią budynki mieszkalne i gospodarskie, powstałe na początku XX w.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków:

Miejscowość Funkcja Nr  rej. Okres powstania
Gzowo osady wczesnośredniowiecznej 191/79-924/71 XI – XII w.
Koziegłowy osada wczesnośredniowieczna 195/79-841/70  
W Niestępowie znajduje się podworski park zabytkowy. Poza nim na terenie gminy było wiele zabytków podworskich. Z tych, które być może są jeszcze do identyfikacji, należy wymienić zespoły podworskie w: Dzbanicach, Gzowie, Łępicach, Łosewie, Łubienicy, Obrębku, Olbrachcicach,  Pobyłkowie Nowym i  w samej Pokrzywnicy.
   Na terenie gminy znajdują się także cmentarze:
Miejscowość wyznanie rok budowy najstarszego nagrobka
Dzierżenin rzym. – kat. kat. 2 połowa XIX w
Dzierżenin rzym. – kat. kat. przykościelny
Pokrzywnica rzym. – kat. kat. 1859 r.
Pokrzywnica rzym. – kat. kat. przykościelny

.