Nabór uzupełniający Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

8 Wrzesień 2022 r.
Redaktor: olszewska
Nabór uzupełniający  Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych  pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

 

 

 

Nabór uzupełniający

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych

pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

W związku w powstałymi oszczędnościami w ramach Grantu PPGR Wójt Gminy Pokrzywnica ogłasza nabór uzupełniający na sprzęt komputerowy.

Wnioski w ramach tego naboru mogą składać rodziny posiadające dzieci w wieku szkolnym, spełniające następujące kryteria:

  1. zamieszkują gminę Pokrzywnica, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

  2. są członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

  3. nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Wszelkie informacje i wnioski można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy pokój nr 4 na pierwszym piętrze lub telefonicznie 236918721 wew1060.

Nabór uzupełniający trwa do dnia 20 września 2022r. do godziny 16:00.

Liczba sprzętu komputerowego objęta grantem jest ograniczona,

liczy się kolejność zgłoszeń.

Osoby, które już otrzymały sprzęt komputerowy w ramach pierwszego naboru Grantu PPGR, nie mogą ponownie ubiegać się o przyznanie sprzętu.

Wójt Gminy Pokrzywnica

Adam Dariusz Rachuba