Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027

16 Listopad 2022 r.
Redaktor: kaminska
Nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego działając na podstawie art. 41a ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) oraz Ordynacji wyborczej stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

ogłasza

nabór organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027 (daje zwany KM FEM21-27). 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami.

Załączniki

Ogloszenie_Nabor_organizacji_pozarzadowych_KM_FEM21_27
20076 KB
uchwala_nr_220_2022_MRDPP___Ordynacja_wyborcza_KM
214935 KB
Zalacznik_do_uchwaly_Ordynacja_wyborcza_do_KM_FEM21_27
337784 KB
Zalacznik_nr_1_Kalendarz_wyborczy
196336 KB
Zalacznik_nr_2_Formularz_Zgloszeniowy
41403 KB