Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

11 Maj 2021 r.
Redaktor: jankowska
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych

Pismo Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30.04.2021 r. znak DM/51-11-6/05/21/IM o prowadzonych pracach obserwacyjno- pomiarowych w ramach kolejnego cyklu (lata 2020-2021) Monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych realizowanego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ)

Załączniki

Pismo_GIOS
257384 KB