“Mazowsze dla sołectw 2023” dofinansowanie dla Gminy Pokrzywnica

16 Maj 2023 r.
Redaktor: kaminska
“Mazowsze dla sołectw 2023” dofinansowanie dla Gminy Pokrzywnica

W ramach tegorocznej edycji „Mazowsze dla sołectw 2023” Gmina Pokrzywnica otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 70.000,00 zł na realizację siedmiu zadań:

 

  • Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Budy Ciepielińskie-  10 000,00 zł
  • Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Budy Obrębskie –                 10 000,00 zł
  • Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Budy Pobyłkowskie-10 000,00 zł
  • Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Ciepielin-10 000,00 zł
  • Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Mory-10 000,00 zł
  • Dostawa i montaż solarnych lamp oświetleniowych w sołectwie Witki – 10.000,00 zł
  • Doposażenie w sprzęt umożliwiający organizację spotkań i zebrań mieszkańcom sołectwa Olbrachcice – 10.000,00 zł

 

Umowy o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego zostały podpisane w dniu 15 maja 2023 r. w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

 

Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.