Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i OZE

9 Grudzień 2022 r.
Redaktor: kaminska
Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i OZE

Klastry energii powinny odgrywać ważną rolę w transformacji energetyki i w rozwoju odnawialnych źródeł energii. Choć ich znaczenie w Europie rośnie, w Polsce obecnie istnieje wiele barier w ich rozwoju związanych głównie z niedoprecyzowaną legislacją.

Klastry energii to przede wszystkim zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także zwiększenie konkurencyjności i efektywności lokalnej gospodarki. Ideą jest zapoczątkowanie współpracy między podmiotami takimi jak gminy, mieszkańcy i przedsiębiorcy.

Mazowiecka Agencja Energetyczna to podmiot, którego działalność skupia się na koordynacji działań energetycznych na terenie Mazowsza oraz wzrostu zaangażowania lokalnych uczestników w realizację regionalnej polityki energetycznej. Poszukując nowych rozwiązań w zakresie wsparcia transformacji energetycznej województwa mazowieckiego w 2011 r. powołała do funkcjonowania Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i OZE, którego podstawowymi działaniami jest opracowanie i prowadzenie działań w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska, a także wypracowanie i wdrożenie skutecznych mechanizmów wsparcia finansowego projektów energetycznych.

Jednym z problemów napotkanych podczas realizacji założeń statutowych był brak długoterminowych instrumentów wsparcia rozwoju klastrów w Polsce. Podobna sytuacja ma miejsce dzisiaj w obszarze rozwoju klastrów energii. Mimo że można pozyskać fundusze na założenie klastra to jednak brak jest systemowego wsparcia w obszarze działalności operacyjnej oraz jego uspójnienia z przepisami prawa. Obecny stan prawny wykazuje bowiem szereg nieścisłości uniemożliwiających ich prężny rozwój klastrów energii, m.in. w zakresie wprowadzania nowych usług, określeniu konkretnej działalności czy braku instrumentów wsparcia klastrów, które promowałyby wykorzystanie OZE w ramach autokonsumpcji członków, stanowiąc jednocześnie zachęty do zawiązywanie tego typu lokalnych inicjatyw .

W 2022r. Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i OZE, aby rozbudowywać zakres aktywności oraz wzmocnić pozycję na rynku, dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego, rozszerzył swoją działalność jako Centrum Kompetencji Finansowania Efektywności Energetycznej – czyli punktu kontaktowego dla interesariuszy projektów energetycznych i potencjalnych inwestorów poszukujących odpowiednich mechanizmów dofinansowania. Tego typu kompetencje będą również dedykowane klastrom energii, które powinny tam otrzymać kompleksowe wsparcie nie tylko pod kątem doboru formuły organizacyjnej ale zwłaszcza wypracowaniu długoterminowego modelu ekonomicznego funkcjonowania klastra.

Ponad 40 członków klastra wywodzących się z różnych środowisk, tj. ekspertów energetycznych, finansowych, prawników, agencji marketingowych, instytucji szkoleniowych ma dać możliwość zaoferowania klientom kompleksowego doradztwa i oceny inwestycji,  zapewniając kompleksowe wsparcie od pomysłu projektu do jego pełnej realizacji, aż do pełnej gotowości operacyjnej.  Centrum, dopasowując wymagania inwestora w zakresie finansowania projektów energetycznych, doradzi przy projekcie i zapewni kompleksowe wsparcie od pomysłu projektu do jego pełnej realizacji

Jednak to nie koniec dalszego rozwoju. W resorcie klimatu i środowiska trwają  obecnie prace nad zmianą ustawy o odnawialnych źródłach energii, która ma wzmocnić rolę klastrów energii i stworzyć odpowiedni system ich wsparcia,  ustanawiając czytelne zasady ich funkcjonowania. Mazowiecka Agencja Energetyczna, chce wykorzystać implementację nowych rozwiązań legislacyjnych dalej rozwijać Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i OZE, jako aktywnego uczestnika rynku energetycznego, w obszarze wsparcia rozwoju klastrów energii.

Więcej informacji o Mazowieckiej Agencji Energetycznej: www.mae.com.pl