[Lk28 Przasnysz] Wstępne spotkania konsultacyjne

27 Czerwiec 2021 r.
Redaktor: rebala
[Lk28 Przasnysz] Wstępne spotkania konsultacyjne

Trwają prace nad wyznaczeniem proponowanych wariantów trasy nowej linii kolejowej Zegrze – Przasnysz.

W związku z powyższym opracowany został plan spotkań konsultacyjnych związanych z opracowywanym Wstępnym Studium Planistyczno-Prognostycznym Linii Kolejowej Zegrze – Przasnysz. Podczas spotkań przedstawiciele biura projektowego, odpowiedzialnego za przygotowanie studium, będą bliżej przedstawiać założenia wstępnie zdefiniowanych wariantów tras, a zainteresowani będą mogli zadawać pytania. Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne, spotkania będą prowadzone w formule zdalnej (online).

Spotkanie poświęcone początkowemu odcinkowi linii kolejowej, przebiegającemu przez tereny gmin Pokrzywnica, Nieporęt, Serock i Pułtusk.

Konsultacje dla mieszkańców gmin Pułtusk, a także Nieporęt, Serock i Pokrzywnica odbędą się w poniedziałek 28 czerwca 2021 r. o godz.18:00 pod linkiem:

  1. Materiały dla mieszkańców: https://drive.google.com/drive/folders/1H9VxLY7kHqltIv6jC501td7bsqonKeRG?usp=sharing
  2. Ankieta w formie elektronicznej: https://forms.gle/oee2WNPAjduEt4sW8
  3. Adres e-mail, na który można kierować uwagi, wnioski, propozycje i zapytania związane z opracowywanym Studium: konsultacje@metroprojekt.pl
  4. Poniedziałkowe (28 czerwca 2021 r.) spotkanie dostępne jest pod linkiem: https://global.gotomeeting.com/join/978306701 (Kod dostępu: 978-306-701, dla osób korzystających z platformy GoToMeeting po raz pierwszy: https://global.gotomeeting.com/install/978306701)