LGD Zielone Mosty Narwi: Szkolenie z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwach

27 Listopad 2023 r.
Redaktor: byszewska
LGD Zielone Mosty Narwi: Szkolenie z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwach

 

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej projektu „Ekologicznie Lokalnie:

https://zielonemostynarwi.pl/ekolok/index.php/aktualnosci/rekrutacja-szkolenie-z-zakresu-ochrony-srodowiska-w-przedsiebiorstwach