LGD Zielone Mosty Narwi: Szkolenie pt. Produkt lokalny szansą na wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych