LGD Zielone Mosty Narwi: Szkolenie dla organizacji pozarządowych

27 Październik 2022 r.
Redaktor: byszewska
LGD Zielone Mosty Narwi: Szkolenie dla organizacji pozarządowych

 

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1088-rekrutacja-szkolenie-dla-organizacji-pozarzadowych-23-11-2022r