LGD Zielone Mosty Narwi: Szkolenie dla organizacji pozarządowych 09.12.2022 r.

25 Listopad 2022 r.
Redaktor: olszewska
LGD Zielone Mosty Narwi: Szkolenie dla organizacji pozarządowych 09.12.2022 r.

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1094-rekrutacja-szkolenie-dla-organizacji-pozarzadowych-pisanie-dobrych-wnioskow-o-dotacje-05-12-2022

rekrutacja szkolenie dla organizacji pozarządowych pisanie dobrych wniosków o dotacje 05.12.2022