LGD Zielone Mosty Narwi: Szkolenie dla kadry pedagogicznej z zakresu edukacji ekonomicznej dzieci

27 Październik 2023 r.
Redaktor: byszewska
LGD Zielone Mosty Narwi: Szkolenie dla kadry pedagogicznej z zakresu edukacji ekonomicznej dzieci

 

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej projektu „Ekologicznie Lokalnie:

https://zielonemostynarwi.pl/ekolok/index.php/aktualnosci/rekrutacja-szkolenie-dla-kadry-pedagogicznej-z-zakresu-edukacji-ekonomicznej-dzieci