LGD Zielone Mosty Narwi: Spotkanie konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

21 Czerwiec 2022 r.
Redaktor: byszewska
LGD Zielone Mosty Narwi: Spotkanie konsultacyjne Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

LGD Zielone Mosty Narwi prowadzi przygotowania do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027 obejmującej obszar 10 gmin: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica, Zatory (powiat pułtuski), Nasielsk (powiat nowodworski), Rząśnik i Wyszków (powiat wyszkowski).

Aby zapewnić włączenie społeczności lokalnej w proces tworzenia LSR, LGD Zielone Mosty Narwi organizuje spotkania w ramach konsultacji społecznych. Podczas spotkań dokonamy diagnozy lokalnego potencjału oraz poznamy oczekiwania mieszkańców i podmiotów obszaru w kontekście celów planowanych w nowej LSR. Ponadto zostanie przeprowadzona dyskusja moderowana ukierunkowana na główne elementy diagnozy, kluczowe problemy i ich przyczyny oraz sposoby eliminowania przyczyn w kontekście definiowanych celów przedsięwzięć i wskaźników.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego obszaru do udziału w spotkaniach!

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/wsparcieprzygotowawcze/