LGD Zielone Mosty Narwi: Spotkania aktywizujące dla grup defaworyzowanych w zakresie zakładania działalności gospodarczej

 

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1125-spotkania-aktywizujace-dla-grup-defaworyzowanych-w-zakresie-zakladania-dzialalnosci-gospodarczej