LGD Zielone Mosty Narwi: Raport z ewaluacji wdrażania LSR

19 Grudzień 2022 r.
Redaktor: byszewska
LGD Zielone Mosty Narwi: Raport z ewaluacji wdrażania LSR

Raport z ewaluacji wdrażania LSR dostępny w załączniku. 

Szczegóły dostępne są w Biurze LGD oraz na stronie internetowej:

https://zielonemostynarwi.pl/index.php/pl/1103-raport-z-ewaluacji-lsr

Załączniki

raport_ewaluacja_zielone_mosty_narwi
1139192 MB