LGD Zielone Mosty Narwi: Ankieta ewaluacyjna – Poziom satysfakcji mieszkańców

26 Maj 2022 r.
Redaktor: byszewska
LGD Zielone Mosty Narwi: Ankieta ewaluacyjna – Poziom satysfakcji mieszkańców

Zapraszamy do badania. Ankieta dotyczy oceny poziomu satysfakcji mieszkańców obszaru działania LGD Zielone Mosty Narwi i będzie wykorzystana do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępniane jedynie w postaci zbiorczej.

Link do ankiety:

Gmina Pokrzywnica: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=d89d1662&&b=b35a12029&&c=d977dc28