Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego dot. dwutlenku siarki w powietrzu

9 Grudzień 2020 r.
Redaktor: jankowska
Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego dot. dwutlenku siarki w powietrzu

Zarząd Województwa Mazowieckiego poinformował tut. Urząd Gminy o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu.

Gdzie zapoznać się z dokumentem

Projekt planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu jest dostępny w formie zapisu elektronicznego na dole strony.

Z ww. dokumentem można zapoznać się również w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03–718 Warszawa (III piętro, pokój 310 i 311) od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00–15.00 – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Opinie, uwagi i wnioski

Społeczeństwo
Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu uchwały w terminie od 3 grudnia 2020 r. do 23 grudnia 2020 r.:
1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres: powietrze@mazovia.pl
2. w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03–718 Warszawa.
Uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu dostępnym do pobrania na dole strony.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,243,konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-w-sprawie-planu-dzialan-krotkoterminowych-dla-strefy-mazowieckiej-w-ktorej-istnieje-ryzyko-przekroczenia-poziomow-.html

 

Załączniki

formularz_skladania_uwag_i_wnioskow
20095 KB