Konsultacje projektu statutu Wojewódzkiej Rady Seniorów

8 Sierpień 2023 r.
Redaktor: olszewska
Konsultacje projektu statutu Wojewódzkiej Rady Seniorów

Zarząd Województwa Mazowieckiego, na podstawie art. 10c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572), informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia Wojewódzkiej Rady Seniorów i nadania jej statutu.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego do zapoznania się z treścią projektu statutu Wojewódzkiej Rady Seniorów oraz wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje będą prowadzone w terminie od 3 do 10 sierpnia 2023 r.

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi, propozycje i wnioski do projektu uchwały:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa;
  • pocztą na adres wskazany w pkt. 1;
  • mailem na adres: zdrowie@mazovia.pl.

Uwagi do projektu należy zgłaszać za pomocą formularza składania uwag zamieszczonego poniżej.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: 

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

  • tel.: 22 59 79 932,
  • tel.: 22 59 79 944.

 

Konsultacje społeczne – projektu statutu Wojewódzkiej Rady Seniorów – Witryna Mazovia.pl

Załączniki

formularz_konsultacyjny
33173 KB
uchwala_i_statut_wojewodzkiej_rady_seniorow
49273 KB