Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

13 Styczeń 2020 r.
Redaktor: rakocki
Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Konsultacje projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica  w 2020 roku

Działając na podstawie art. 11a ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokrzywnica w 2020 roku.

Opinie oraz uwagi do programu można składać w terminie do 14 lutego 2020 r. w następujący sposób:

  • na piśmie w Referacie Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej (pokój nr 5) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Pokrzywnicy, Aleja Jana Pawła II 1,      06-121 Pokrzywnica;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ug@pokrzywnica.pl lub rolnictwo@pokrzywnica.pl;

Treść projektu programu znajduje się w Referacie Rolnictwa, Drogownictwa i Obsługi Gospodarczej (pokój nr 5) oraz w wersji elektronicznej poniżej.

 

Wójt

mgr inż. Adam Dariusz Rachuba

 

Program