Konkurs Lokalne Ekopraktyki

11 Sierpień 2023 r.
Redaktor: jankowska
Konkurs Lokalne Ekopraktyki

Niniejszym informujemy, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału w którym serdecznie zaprasza lokalne społeczności. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce docenić najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku. Mogą to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.). Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu, w jego przygotowanie powinno zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejskowiejskich. Jego uczestnikami mogą zostać np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń – 8 września 2023 r.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej ministerstwa, pod adresem:https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki

 

Załączniki

Zaproszenie_1080x1080_v2
300338 KB