Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Dzierżeninie

26 Listopad 2019 r.
Redaktor: byszewska
Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Dzierżeninie

Koncert

Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego

Dnia 23.11.2019 r., o godz. 17.00 w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Dzierżeninie odbył się uroczysty koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który został zorganizowany przez Wójta Gminy Pokrzywnica Pana Adama Dariusza Rachubę, Komendanta WKU ppłk Leszka Wieczorka i mjr Agnieszkę Krystman z WKU w Wyszkowie oraz Panią Dyrektor Małgorzatę Szczerbę-Kozłowską.

Zespół jest największą instytucją artystyczną w Wojsku Polskim. Głównym jego celem jest kultywowanie tradycji narodowych i chwały oręża polskiego przez różnorodne środki wyrazu artystycznego: muzykę, taniec, śpiew oraz słowo. Przedmiotem działalności Zespołu jest opracowywanie programów artystycznych i organizowanie koncertów min. estradowych, plenerowych, kameralnych, symfonicznych, solistycznych i chóralnych. Z Zespołem współpracują również uznani artyści scen polskich – śpiewacy, piosenkarze, tancerze i aktorzy. Zespół prowadzi działalność promocyjną i wydawniczą oraz upowszechnia twórczość artystyczną kierowaną do wielopokoleniowej widowni.

W trakcie koncertu zaprezentowane zostały najbardziej znane i lubiane pieśni i piosenki żołnierskie oraz patriotyczne, powstałe w okresie od I Wojny Światowej do czasów współczesnych, sławiące dzieje oręża polskiego i walkę narodu o niepodległość.

Koncert wpisał się w gminne obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Barwne widowisko zgromadziło liczną publiczność, która wypełniła halę sportową aż do ostatniego miejsca i gromkimi brawami dziękowała artystom za wspaniały spektakl.

Wójt Gminy Pokrzywnica Pan Adam Dariusz Rachuba dziękuje wszystkim uczestnikom i gościom za udział w koncercie oraz Panu Dyrektorowi kmdr ppor. Jarosławowi Rywalskiemu za umożliwienie występu.