KOMUNIKAT WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

       KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

   z dnia 22 marca 2021 r.

 

Informuję, że od 22 marca 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Pokrzywnicy oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pokrzywnicy

W Urzędzie Gminy oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego sprawy można załatwić telefonicznie w godzinach pracy Urzędu, pod numerem telefonu
(23) 691-87-21 bądź 509-498-457,

ug@pokrzywnica.pl

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu
(23) 691-87-94 lub pod adresem e-mail: gops@pokrzywnica.pl

Wszelkie druki wniosków znajdują się na stronie https://pokrzywnica.eboi.pl/
w zakładce Katalog Usług.

W miarę możliwości niezbędne opłaty prosimy uiszczać poprzez przelew na konto bankowe.

Numer konta bankowego Urzędu Gminy w Pokrzywnicy:

Bank Spółdzielczy w Pułtusku o/ Pokrzywnica

NUMER RACHUNKU DO PODATKÓW I INNYCH OPŁAT:

29 8232 0005 0100 2336 2001 0006

NUMER RACHUNKU DO OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI:

07 8232 0005 1300 2336 2000 0260

W wyjątkowych sytuacjach umożliwione będzie wejście do Urzędu Stanu Cywilnego wyłącznie w sprawach związanych z rejestracją zgonu i rejestracją urodzeń po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym. Dowody osobiste po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W budynku Urzędu Gminy w Pokrzywnicy (przy głównym wejściu) znajduje się skrzynka podawcza, do której można wrzucać wnioski, podania oraz inną korespondencję bez możliwości poświadczenia ich wpływu.

O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej: https://pokrzywnica.pl/