Komunikat w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 18.08.2022 r. w sprawie zgłaszania wniosków o podjęcie interwencji w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska