Komunikat w sprawie utrudnień w dostawie wody

27 Czerwiec 2022 r.
Redaktor: rebala
Komunikat w sprawie utrudnień w dostawie wody
Wójt Gminy Pokrzywnica informuje, iż zgodnie z zawartą umową z dnia 16 grudnia 2004 r. eksploatacją gminnego wodociągu zajmuje się Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.
Obowiązkiem usługodawcy jest zabezpieczenie w sytuacjach awaryjnych zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
O wszelkich utrudnieniach w dostawie wody należy na bieżąco informować ZUW Mława telefonicznie.
W dniu dzisiejszym tj. 27.06 w sołectwie Trzepowo (przy remizie OSP) zostanie podstawiony beczkowóz, z którego będzie można pobierać wodę do własnych pojemników.
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż w dniu jutrzejszym (28.06.2022) będzie dostępna woda butelkowana (5l) do odbioru u sołtysów wsi w miejscowościach najbardziej dotkniętych brakiem wody.
Mając na uwadze niski stan wód w studniach na ujęciu obsługiwanym przez ZUW Mława, brak opadów, występowanie wysokich temperatur powietrza i utrzymującą się suszę, która stała się realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi, a także dla bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego, z dniem 27 czerwca 2022 r. wprowadza się ograniczenia w korzystaniu z wody z wodociągu gminnego, m. in. do podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, trawników, klombów, boisk sportowych, innych terenów zielonych i upraw rolnych czy napełniania basenów przydomowych i oczek wodnych.
Uprzejmie prosi się o korzystanie z wody wyłącznie do celów socjalno – bytowych oraz w hodowli zwierząt. Braki wody na SUW objawiają się obniżonym ciśnieniem wody w sieci wodociągowej, co może doprowadzić do przerw w dostawie wody. Ponadto niskie ciśnienie wody w sieci niesie za sobą zagrożenie braku wody w hydrantach przeciwpożarowych.
Powyższe ograniczenie obowiązuje do odwołania.
Pragniemy Państwa przeprosić za powstałe niedogodności oraz poinformować, iż czynimy wszelkie starania mające na celu wyeliminowanie zaistniałej sytuacji.