Komunikat KRUS

24 Marzec 2021 r.
Redaktor: byszewska
Komunikat KRUS

 

KASA ROLNICZEGO                                                         

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 

Szanowni Państwo,
z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów
i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r. wprowadziliśmy następujące rozwiązania:

 • ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów (Placówka pozostaje otwarta).
  Do Państwa dyspozycji pozostają wyłożone druki i formularze, które po wypełnieniu należy pozostawić
  w wyznaczonym miejscu – wrzutnia na dokumenty. W przypadku pytań – kontakt z KRUS – telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej);
 • w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikiem – kontakt telefoniczny do pracowników:
 • sprawy ubezpieczenia społecznego: 23 691 94 11 , 23 691 94 12
 • sprawy świadczeniowe: 23 691 94 14 , 23 691 94 19
 • wypadki: 23 691 94 15
 • kierownik PT: 23 691 94 10
 • Adres e-mail PT): pultusk@krus.gov.pl

Prosimy o korzystanie z systemu informatycznego e-KRUS oraz o kontakt z jednostkami organizacyjnymi Kasy poprzez profil zaufany e-PUAP, za pomocą telefonu, poczty elektronicznej lub innego dostępnego kanału komunikacji na odległość.

Jeżeli zaistnieje, zdaniem Państwa, potrzeba bezpośredniego kontaktu z pracownikami jednostek terenowych KRUS, bardzo prosimy o wcześniejsze skonsultowanie wizyty telefonicznie.   www.krus.gov.pl

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor Oddziału Warszawskiego

                                                                                                                                                                                                                                                                           Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego