Komunikat dotyczący zmiany terminu odbioru odpadów komunalnych

13 Wrzesień 2021 r.
Redaktor: pielach
Komunikat dotyczący zmiany terminu odbioru odpadów komunalnych

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych w Serocku informuje, iż w miesiącu wrześniu nastąpi zmiana terminu odbioru odpadów. Trasa I odpady zmieszane i ulegające biodegradacji będą zbierane 17.09.2021r. zamiast 16.09.2021r.